Staat en parlement - De staat

10 belangrijke vragen over Staat en parlement - De staat

Waar ligt de oorsprong van staten?

De Vrede van Westfalen (1648), die een einde maakte aan de dertigjarige oorlog vormde een beginpunt voor het tijdperk van de staten.

Dit verdrag gaf lokale heersers controle over de uitoefening van religie binnen hun grenzen waardoor de macht van de kerk beperkt werd.
Rapporteer

Welke begrippen leunen dicht aan bij 'staat'?

 1. Natie
 2. Natiestaat
 3. Regering
 4. Rechtstaat
Rapporteer

Waarover gaat de discussie tussen primordialisten en constructivisten over het begrip natie?

Volgens de primordialisten heeft er altijd een natie bestaan, ze hebben een lang verleden en hebben veel objectieve kenmerken (bv de hoe ziet een echte Vlaming eruit).

Constructivisten geloven niet in deze objectieve kenmerken of het lange verleden van de natie. Voor hen wordt het idee van de natie geconstrueerd wanneer het nodig is (bv in tijden van oorlog)
Rapporteer

Waren J. G. Von Herder en B. Anderson primordialisten of constructivisten?

 • J. G. Von Herder was een primordialist (natie is een natuurlijk gegeven met diepe historische wortels)
 • B. Anderson was een constructivist (imagined communities)
Rapporteer

Wat is het ultieme doel van het nationalisme?

Het bekomen van een natiestaat.
Rapporteer

Wat maakt een burger een volwaardig burger van een staat?

Een burger die een aantal basisrechten zoals stemrecht heeft is een volwaardig burger van de staat. Niet elke inwoner van een staat is dus een burger.
Rapporteer

Welke stromingen hebben een bepaalde visie op burgerschap?

 • Het communitarisme (of communautarisme) (Amitai Etzioni)
 • Het liberalisme (John Rawls)
 • De neorepublikeinse tussenvorm
Rapporteer

Hoe kijkt het liberalisme (met oa J. Rawls) naar burgerschap?

Ze leggen de klemtoon op de vrijheid van het individu. De burger is autonoom en mag zelf invulling geven aan zijn leven.
Rapporteer

Hoe kijkt het communitarisme (met oa Amitai Etzioni) naar burgerschap?

Ze vinden een actieve houding van burgers belangrijk. Goede burgers participeren en nemen hun verantwoordelijkheid op. (kritiek op het liberalisme vanaf 1990)
Rapporteer

Hoe kijkt de nerepublikeinse tussenvorm naar het burgerschap?

Zij vinden dat burgers zich actief moeten inzetten waardoor ze deel kunnen worden van de maatschappij waarin ze leven.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart