Kiesstelsels - Proportionele stelsels

5 belangrijke vragen over Kiesstelsels - Proportionele stelsels

Hoe zit een proportioneel stelsel in elkaar?

In een proportioneel stelsel krijgen partijen zetels, in verhouding met het aantal stemmen dat ze gekregen hebben.

De mate waarin die proportionaliteit wordt gerealiseerd, verschilt sterk van stelsel tot stelsel.
Rapporteer

Welke 2 soorten proportionele stelsels zijn er?

 1. Het Lijst proportioneel systeem (LIJST PR)
 2. Het Single Transformable Vote-Stelsel (STV) (hier gaan we niet verder op in)
Rapporteer

Welke 2 delerreeksen hebben we gezien, en hoe werken ze?

 • Delerreeks D'Hont
  • De stemcijfers worden achtereenvolgens gedeeld door 1, 2, 3.
  • (Dit wordt toegepast in België)
 • Delerreeks Imperiali
  • De afstand tussen de delers wordt verkleind tot een half: 1; 1,5; 2; 2,5...
  • Hierdoor worden grote partijen bevoordeeld en kleine benadeeld en wordt de proportionaliteit verminderd
  • (Dit is van toepassing bij de gemeenteraadsverkiezingen in België.)
Rapporteer

Welke invloed heeft de grootte van de kieskringen op de mate van proportionaliteit?

De zetelverdeling wordt ook proportioneler naarmate het aantal te verdelen zetels per kieskring toeneemt.

Het aantal zetels per kieskring bepaalt de hoogte van de effectieve drempel. (= het stempercentage dat de facto vereist is om een zetel te halen.)

De hoogte van die drempel hangt af van het aantal lijsten en de verdeling van de stemmen over de lijsten.
I
V
Formule: 75/ (M+ 1)
 • M staat voor het aantal te verdelen zetels in een kieskring.
 • Als er 20 zetels te verdelen zijn, bedraagt de drempel 3,6%. 75/ (20+1).
Rapporteer

Wat is dan de formele drempel en welke invloed heeft ze op de mate van proportionaliteit?

Een formele drempel is een bepaald stemmenpercentage dat een partij moet halen om tot de zetelverdeling te worden toegelaten.

Een formele drempel zal pas impact hebben op de zetelverdeling wanneer die hoger is dan de effectieve drempel in een kieskring.
 • Omdat de effectieve drempel in België meestal hoger is dan de formele van 5%, is de impact van de formele drempel beperkt.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart