Regering - Hoe wordt de (federale regering) in haar taken ondersteund? - Enkele aanvullende 'beleidsinstrumenten

6 belangrijke vragen over Regering - Hoe wordt de (federale regering) in haar taken ondersteund? - Enkele aanvullende 'beleidsinstrumenten

Welke rol spelen het monitoringcomité en de EU in de voorbereidende fase van de begrotingscyclus?

 • Het monitoringcomité, een comité van topambtenaren, stelt cijfers en rapporten op waarop de regering zich baseert voor de begrotingsdiscussies.
 • Door de Europese staatsschuldencrisis volgt de EC heel strikt de begroting van de LS op. (elke LS moet haar ontwerpbegroting indienen bij de EC)
  • Als dit niet aan de Europese eisen voldoet wordt een 'procedure buitensporige tekorten' gestart; de LS moet snel haar begroting in orde brengen, anders zware geldboete.
Rapporteer

Wat is het grondwettelijk hof (vroeger arbitragehof)?

Net als de Raad van State is het Grondwettelijk Hof bevoegd om rechtsnormen te vernietigen.
 • Verschil: aard van de normen die vernietigd kunnen worden.
  • De Raad van State kan administratieve rechtshandelingen vernietigen en schorsen
  • Het Grondwettelijk Hof is bevoegd om wetten, decreten en ordonnanties te vernietigen en te schorsen.
Rapporteer

Wat zijn de bevoegdheden/ taken van het grondwettelijk hof?

 1. Arbitragefunctie: bevoegdheidsafbakening + bevoegdheidsconflicten tussen overheden
 2. wetten, decreten en ordonnanties toetsen aan de grondwet (indien nodig nietig verklaren)
Rapporteer

Hoe is het grondwettelijk hof samengesteld?

Ze bestaat uit 12 rechters. Er geld dubbele pariteit (6 NL en 6 FR + 6 ex-parlementsleden en 6 magistraten of academici)
Rapporteer

Hoe is het overlegcomité samengesteld?


Het overlegcomité is samengesteld uit 12 leden vd verschillende regeringen vh land volgens dubbele pariteit: tussen de taalgroepen en tussen vertegenwoordigers van het federale en deelstaatniveau.
Rapporteer

Wat zijn interministriële conferenties?

Het overlegcomité kan sinds 1989, met het oog op de samenwerking tussen de verschillende overheden, interministriële conferenties oprichten.

Deze conferenties zijn samengesteld uit leden van de federale regering en de executieven van de deelstaten.

Deze conferenties hebben eig geen dwingende beslissingsmacht, het is gwn een instrument voor overleg.
 • MAAR: uitzondering coronacrisis; de interministriële conferentie volksgezondheid kwam heel regelmatig samen om de aanpak van de coronapandemie te organiseren tussen de bevoegde ministers.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart