Ideologieën - De morfologie van ideologieën

5 belangrijke vragen over Ideologieën - De morfologie van ideologieën

Uit welke 3 bestandsdelen bestaat een ideologie?

  1. Een descriptief bestanddeel
  2. Een prescriptief bestanddeel
  3. Een operationeel bestanddeel
Rapporteer

Wat is het discriptieve bestanddeel ve ideologie?

Het discriptieve bestanddeel werpt een blik op de wereld. Ze tracht hem te beschrijven.


Een ideologie helpt dus om een wereld te ordenen en te analyseren.
Rapporteer

Wat is het prescriptieve bestanddeel ve ideologie?

Vertelt ons hoe de ideale maatschappij eruit zou zien. Hierin zitten de waarden en normen ve ideologie vervat.
Rapporteer

Hoe ziet het prescriptieve bestanddeel ve ideologie eruit bij het liberalisme en socialisme?

Liberalisme wil zoveel mogelijk vrijheid in de samenleving, terwijl socialisme zoveel mogelijk gelijkheid wil.
Rapporteer

Hoe ziet het operationeel bestanddeel er bv uit bij communisten?

Communisten willen hun utopische idee van de samenleving verwezenlijken door revolutie
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart