Regering - De uitvoerende macht in België - Rol van de koning

4 belangrijke vragen over Regering - De uitvoerende macht in België - Rol van de koning

Hoe wordt de uitvoerende macht op het federale vlak concreet ingevuld in België?

Volgens Art. 37 GW berust die bij de koning, maar in feite ligt de hoogste politieke macht bij de regering.

Wil niet zeggen dat de koning geen politieke rol speelt!
Rapporteer

Waarom is de koning toch nog van belang? Welke politieke rol vervult hij?

 • Hij heeft het recht geïnformeerd en geconsulteerd te worden over belangrijke zaken. (hij heeft dus ook toegang tot documenten en beslissingen die genomen worden id ministerraad)
 • Hij heeft regelmatig contact met de 1e minister en verleent audiënties aan andere ministers of belangrijke personen.
 • Hij kan via suggesties, waarschuwingen of aanmoedigingen een invloed hebben op politieke hoofdrolspelers.


Het belang en invloed van het politieke optreden van de koning is wel afhankelijk van de omstandigheden: bv na verkiezingen is zijn rol groter (moet informateur en formateur aanduiden)
Rapporteer

Het feit dat de koning slechts een symbolische functie vervult maakt hem zeer kwetsbaar, hoe wordt hij beschermt door de Grondwet?

De koning is onverantwoordelijk en onschendbaar; er is dus altijd iemand anders verantwoordelijk voor zijn handelingen. Volgens Art. 88 GW zijn dat ministers

('de persoon des Konings is onschendbaar; zijn ministers zijn verantwoordelijk’)
Rapporteer

Waarom zeggen we dat de uitvoerende macht in de theorie bij de koning behoort, maar in de praktijk bij de regering ligt?

 • De koning is onbekwaam alleen te handelen. Hij heeft dus een regering nodig om de UM te bekleden, daarom ligt de UM in de praktijk bij de regering.
 • In theorie zegt art. 96 GW dat de koning zijn ministers benoemt en ontslaat. (al zijn het niet echt 'zijn ministers', want de partijen selecteren die) Daarom ligt de UM in theorie bij de koning.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart