Openbaar bestuur en beleidsvorming - Van weber naar NPM en NPG - Het nieuw publiek management

4 belangrijke vragen over Openbaar bestuur en beleidsvorming - Van weber naar NPM en NPG - Het nieuw publiek management

Wat is het nieuw publiek management paradigma dat tijdens de jaren '80 opkwam in de Angelsaksiche landen (door bv Reagen en Thatcher).

Het NPM is een container met veel ladingen en niet één model. Een gemene deler is de gedachte dat overheidsorganisaties meer klantvriendelijk, meer resultaatgericht, meer ondernemend en meer kostenbewust moeten worden.


Er was veel kritiek op de grootte van de overheid
 • Oplossing: “Als al die groepen de overheid toch vooral voor eigenbelang gebruiken, dan is de beste remedie: zo weinig mogelijk overheid en zo veel mogelijk markt.”
Rapporteer

Hoe kwam het NPM tot uiting in ons land?

In de continentale landen was er eerder een getemperde vorm van NPM.
 • Sterkere sociaal-democratische opvattingen over overheidsrol;
 • Sterkere verwevenheid met maatschappelijk middenveld.
Rapporteer

Geef een voorbeeld van een toepassing van het NPM denken in onze publieke sector.

de invoering van de mandaatfunctie: leidinggevende ambtenaren, al dan niet vast benoemd, bekleden hun topfunctie op basis van een mandaat voor bijvoorbeeld een periode van vijf jaar.
 • We zien dit binnen de Vlaamse overheid (BBB) en de federale overheid (Copernicus) en het vindt nu ook steeds meer ingang op lokaal niveau (Gemeente- en provinciedecreet).
Rapporteer

Wat zijn de dysfuncties van NPM?

 • Burger is meer dan een klant, ook coproducent: ze dragen bij tot vorming gemeenschap, ze zouden dus ook publiekverantwoordelijkheid moeten kunnen dragen
 • Perverse markten
 • Perverse effecten van prestatie: –fobie en –meting;
  • Verzwakking van publieke ethiek (meer calculerende houding bij ambtenaren)
 • Perverse: Probleem van de politieke verantwoordelijkheid in processen van verzelfstandiging
 • Fragmentatie van de publieke sector en gebrek aan integratie en afstemming
 • Te weinig aandacht voor de rol vh middenveld
 • Grote transactiekosten en overhead/overload door systemen van management (bv. contracten); Gevolgen voor politiek – ambtelijke verhoudingen?
 • (doorschietende privatisering en falende regulering)
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart