Ideologieën - Overzicht van enkele ideologieën - Socialisme

11 belangrijke vragen over Ideologieën - Overzicht van enkele ideologieën - Socialisme

Wat zijn de kernconcepten van het socialisme?

 • Verandering (maakbare samenleving en economie)
 • Gelijkheid
 • Grote staat
 • Klasse
 • Geen privé-bezit
 • Anti-religie
Rapporteer

Wat bedoelen socialisten met het feit dat de mens maakbaar is?

Dmv samenwerking kunnen mensen gemeenschappelijke doelen nastreven.

Het geloof in de maakbaarheid is een voedingsbodem voor utopische visies over een betere wereld waarin de gemeenschap centraal staat.
Rapporteer

Hoe kijken socialisten verschillend naar ongelijkheid dan liberalen?

Volgens socialisten ontstaat ongelijkheid niet door ongelijke capaciteiten, maar door de structuur vd samenleving.

Ze willen dat rijkdom niet volgens verdienste (zoals bij liberalen), maar ook volgens behoefte (her)verdeeld wordt.
Rapporteer

Wat zeggen socialisten over klassen?

Ze zeggen dat mensen tot klassen behoren (die hun socio-economische toestand beschrijven) en streven (in meest extreme vorm) naar een klassenloze maatschappij.
Rapporteer

Hoe is de relevantie van klasse als analytisch instrument geëvolueerd in de tijd?

De relevantie werd bv sterk aangetast door de groei van de middenklasse. Het accent verschoof dan ook naar de emancipatie van andere groepen zoals vrouwen, ...
Rapporteer

Waarom beschouwt het socialisme privébezit als negatieve kracht/ bron van ongelijkheid?

Welvaart wordt door de gemeenschap geproduceerd en komt dan ook aan de gemeenschap toe, niet ah individu.


Daarom moet bezit collectief gemaakt worden (naargelang de stroming extremer/ niet)
Rapporteer

Welke 3 stromingen zijn er binnen het socialisme?

 1. Revolutionair socialisme (extreem)
 2. Reformatorisch socialisme/ sociaaldemocratie (gematigd)
 3. De 'derde weg'-visie (extreem gematigd)
Rapporteer

Hoe kijken revolutionaire socialisten naar het socialisme?

Ze willen het kapitalistische systeem dmv revolutie omverwerpen (bv communisme, marxisme)
Rapporteer

Hoe kijken sociaaldemocraten naar socialisme?

Ze deden afstand van de gewelddadige revolutie en integreerde zich in het politieke systeem. De doelstelling werd bijgestuurd naar meer sociale rechtvaardigheid en herverdeling.
Rapporteer

Hoe kijken aanhangers van de 'derde weg'-visie naar socialisme?

Het is een alternatief dat zich situeert zich tussen het neoliberalisme en de traditionele sociaaldemocratie.

Ze plaatst de markt boven de staat (die de markt moet ondersteunen en moet voorzien in de nodige infrastructuur) en is meer consensusgericht dan het socialisme.
Rapporteer

Zijn er socialistische partijen die de 'derde weg'-visie handteren?

De meeste socialistische partijen hebben de visie weer verworpen en keren terug naar hun 'roots' (zoals sp.a met 'Go Left' in 2019).
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart