Democratie en vertegenwoordiging - Modellen van vertegenwoordiging

5 belangrijke vragen over Democratie en vertegenwoordiging - Modellen van vertegenwoordiging

Welke 4 modellen van vertegenwoordiging kunnen we bespreken?

 1. Het delegatiemodel
 2. Het trusteemodel
 3. Het mandaatmodel
 4. Het resemblance model
Rapporteer

Wat is het delegatiemodel van vertegenwoordiging?

Een delegate is een afgevaardigde die gekozen is voor een opdracht op basis van een instructie.

Ze handelen als gezanten binnen een strikte delegatie en beschikken over een minimale ruimte voor hun oordeel.


Aanhangers van dit model streven naar een zo groot mogelijke popular sovereignty. Vaak vullen ze het systeem van vertegenwoordiging da aan met andere inspraakmechanismen, zoals referenda.


Typevoorbeeld: iemand met een volmacht om tijdens de verkiezing of vergadering een stem uit te brengen.
Rapporteer

Wat is het trusteemodel van vertegenwoordiging?

De trustee is geselecteerd omwille van specifieke kwaliteiten om de belangen van de kiezers te laten samensmelten tot het publieke belang.

De meest klassieke verwoording van dit model werd uitgesproken door Edmund Burke toen hij zich tot zijn kiezers richtte.
 • Voor hem was de essentie van de representatie een morele plicht, het dienen van kiezers door mature judgement en enlightened conscience.
Rapporteer

Wat is het mandaatmodel van vertegenwoordiging?

De mandaathouder dient zijn kiezer niet door zelf te denken of als kanaal om hun wensen over te brengen, maar door trouw te zijn aan de partij en haar beleid.
 • Het is via het uitvoeren van de partijlijn dat de induvidueel verkozene de volkswil vertegenwoordigt, omdat de partij o.g.v. een algemeen programma door de kiezer gemandateerd werd om in de volgende legislatuur beleid te voeren.
Rapporteer

Wat is het resemblance model van vertegenwoordiging?

Het resemblance model concentreert zich op de vraag of de groep van verkozenen gelijkt op/overeenkomt met de groep kiezers die geacht wordt te vertegenwoordigen.

Het woord en concept vertegenwoordigen hebben een dubbele betekenis: ‘spreken voor of in naam van’ enerzijds en ‘weerspiegelen in samenstelling of aard’ anderzijds.


Deze visie wordt vooral gesteund door radicale, linkse denkers.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart