Samenvatting Praktisch burgerlijk procesrecht Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Praktisch Burgerlijk Procesrecht

- J P H Timmermans, et al
ISBN-10 9001809472 ISBN-13 9789001809478
812 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Praktisch burgerlijk procesrecht Auteur: J P H Timmermans, N H P G Sommers, M P E M Geurden Cuypers ISBN: 9789001809478

 • 1 kennismaking met burgelijkprocesrecht

  Dit is een preview. Er zijn 45 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 materieel en formeel burgerlijk recht

  Dit is een preview. Er zijn 13 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • wat is formeel burgerlijk recht?
  geeft antwoord op de vraag volgens welke procedure regels de materiële rechtsregels kunnen worden geëffectueerd. (aan welke spelregels moeten beide  partijen zich houden) = burgerlijk procesrecht
 • 1.3 bronnen van het burgerlijk procesrecht

  Dit is een preview. Er zijn 26 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • wat is het Haags Betekeningsverdrag 

  is erop gericht de onderlinge rechtshulp, vooral op het gebied van betekening of kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken te verbeteren.

 • Europees Verdrag tot Bescherming van Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden (EVRM)
  Het EVRM is tot stand gekomen binnen de Raad van Europa met als doel het bereiken va een grotere eenheid tussen de lidstaten door het handhaven en verder verwezenlijken van de vechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Hierbij is art. 6 EVRM van groot belang in NL.
 • 1.3.1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarop zien Landelijke procesreglementen?
  Op civiele dagvaardings-, verzoekschrift- en kortgedingprocedures
 • Wat staat in de Landelijke procesreglementen?
  belangrijke nadere invullingen en praktische toepassingen van bepaalde regels uit het Wetboek Rv
 • 1.3.3 Internationale regelgeving

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de EEX-Verordening (herschikking)?
  verordening van de Europese Unie. Dit is een besluit wat binnen alle lidstaten van toepassing is en algemeen verbindende kracht heeft
 • Wat is de Brussel l-bis?
  welke rechter is bevoegd en op welke manier moeten uitspraken van buitenlandse rechters worden uitgevoerd
 • 1.4 algemene uitgangspunten

  Dit is een preview. Er zijn 42 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is een onpartijdige rechter?
  Houdt in dat de rechter oordeelt zonder zich te laten leiden door de personen van de procespartijen
 • Wanneer kan een partij een verzoek tot wraking doen?
  Indien een partij op gerechtvaardigde gronden twijfelt aan de onpartijdigheid van de rechter
 • Wat houdt het beginsel van hoor en wederhoor in (gelijkheidsbeginsel)?
  Beide partijen moeten evenveel in de gelegenheid worden gesteld om reactie te geven op alle informatie die de rechter gebruikt om tot een oordeel te komen

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart