Samenvatting Praktisch staatsrecht Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Praktisch staatsrecht

- Y M Visscher
ISBN-10 9001831621 ISBN-13 9789001831622
1800 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Praktisch staatsrecht Auteur: Y M Visscher ISBN: 9789001831622

 • 1 De Nederlandse staat en zijn bewoners

 • Wat zijn de normatieve functies van het recht?
  1. Normatieve functie --> norm die beschrijft die geldt om duidelijkheid te creëren. 
  2. Geschil oplossende functie -->  conflict oplossing 
  3. Additionele functie --> een aanvullende functie van het recht 
  4. instrumentele functie --> Kijken welke instrumenten de overheid heeft om bepaalde situaties aan te pakken
 • Noem de drie kenmerken van een staat.
  Grondgebied
  -Land, lucht en een stuk zee. 

  Gemeenschap
  -Gevormd door mensen die ertoe behoren vanwege  afstamming of die op eigen verzoek nationaliteit hebben verkregen. Indien er sprake is van onderlinge gevoelens, verbondenheid, identiteit. Dan is er sprake van een volk/natie. 

  Gezag (handhavers van order/recht. De staat)
  -Nederlandse staat is soeverein. Staat is een zelfstandige ondeelbare eenheid. 

  Erkenning door andere staten (niet vereist) 

 • De kenmerken van een staat beschrijven:
  Kenmerken:
  1)Grondgebied: Nederland + Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (een soort overzeese gemeenten). 2)Gemeenschap: wordt gevormd door mensen die daartoe behoren vanwege hun afstamming of die op eigen verzoek de nationaliteit hebben verkregen. 3)Hoogste gezag: Het hoogste gezag van de staat is gericht op het scheppen en handhaven van orde en recht. 4)Soms erkenning van een andere staat (Palestina)
 • Wat zijn de bronnen van het recht?
  1. wet 
  2. jurisprudentie 
  3. verdragen 
  4. gewoonte 

 • De begrippen staat, land en overheid duiden:

  Staat: 1) Grondgebied en bevolking 2) Hoogste gezag in een staat(overheid)
  Land: Grondgeb ied met de bevolking van de staat.
  Overheid: Het gezag in de staat
 • Wat is de 'derde generatie'?
  In Nederland geboren kind van niet-Nederlandse ouders die in Nederland zijn geboren.

 • Enkele rechtsgevolgen van het Nederland erschap noemen:
  -Alle burgers die tot het Koninkrijk der Nederlanden behoren, hebben de Nederlandse nationaliteit (het ‘Nederlanderschap’)  -Een hoop rechten zoals: 1) Het recht om overal in het koninkrijk te verblijven, en mogen niet worden uitgezet (wegens onrechtmatig verblijf). 2) Diplomatieke bescherming. Zo nodig bescherming in het buitenland. (bijv. Via de ambassade) 3) Alleen uitlevering (voor strafzaken) van Nederlanders 1. Indien ze hun straf in NL mogen uitzitten en 2. Er een uitleveringsverdrag is gesloten tussen de staten. 4) Sommige openbare functies alleen voor Nederlanders. 5) Nederlanders hebben recht op uitkeringen.
 • Wat is diplomatieke bescherming?
  Bescherming van de eigen staat in het buitenland.
 • Wat is een sociale grondrecht?
  Waarborgen de sociale gerechtigheid in de samenleving zodat burgers zich kunnen ontplooien. De overheid treedt hierbij actief op.
 • De begrippen vreemdeling, optieverklaring en naturalisatie uitlegge
  Vreemdeling: Persoon die niet de Nederlandse nationaliteit bezit. Optieverklaring: Verklaring van een jongere uit de tweede generatie tussen de 18 en 25 jaar dat hij Nederlander wil zijn. Naturalisatie: Verkrijgen van het Nederlanderschap door een besluit van de Nederlandse overheid.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.