Samenvatting Presteren met processen Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Presteren met processen

- D C Dorr
ISBN-10 9013066453 ISBN-13 9789013066456
314 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Presteren met processen Auteur: D C Dorr ISBN: 9789013066456

 • 1 procesmanagement, waar hebben we het over?

 • Wat is de deming cirkel en waarom is dit essentieel bij processen?

  plan do check act – is essentieel om het proces te optimaliseren en is een bouwsteen voor een lerende organisatie (plan: visie en aansturing; check: resultaat; act: dus ingrijpen als er iets niet goed gaat)

 • Wat is een feedbackloop/regelkring?

  Er wordt bij een feedbackloop/ regelkring op bepaalde punten in het proces gemeten of alles nog goed gaat
 •  Wat bevat een management- of kwaliteitssysteem minimaal?

  - een aantal procesbeschrijvingen (inclusief instructies)
  - periodieke interne audits waarin getoetst wordt:
                  - of nog volgens procesbeschrijving wordt gewerkt
                  - of de processen nog actueel zijn
  - afspraken om het realiseren van verbeteringen te monitoren
 • Licht vijf verschillen tussen werkprocessen en instructie/werkvoorschriften/protocollen etc toe


  Werkproces

  afdelingsoverschrijdend
  geeft aan wat er gebeurt
  kent meerdere actoren in het proces
  van belang voor management
  van belang voor processturing

  Instructies/werkvoorschrift/protocollen etc
  blijft binnen een afdeling
  geeft aan hoe het moet gebeuren
  kent vaak maar één actor
  vaak van belang voor een specifieke werkplek
  van belang voor procesbeheersing


 • Wat zijn de kwaliteitscriteria voor een management- of kwaliteitssysteem? 

  Eenvoudig, logisch, overzichtelijk, dekt de interfaces, dekt de kritische functies binnen de organisatie, heeft bij voorkeur niet meer dan drie niveau’s, elk volgend niveau is uit het vorige afgeleid

 • Wat is de procestoets of -audit?

  Is een onderzoek met als doel om te weten te komen of een proces loopt zoals het op papier beschreven staat, of het nog aan een aantal kwaliteitsaspecten voldoen en of het nog actueel is. In een voortdurende cyclus van toetsen en bijstellen leert de organisatie zijn processen te beheersen en te sturen. 
 • Noem 5 verschillen tussen procesmanagement en de administratieve organisatie.

  Procesmanagement
  Primaire processen
  Klant centraal
  Globale stappen (wat)
  Procesaudits
  Krijgt de klant wat is beloofd?

  Administratieve organisatie
  Ondersteunende processen
  Correcte registratie/ verantwoording centraal
  Detailstappen (hoe)
  Interne controle
  Check gegevens op juistheid, volledigheid en tijdigheid
 • Vertel wat over zelfstuderende teams.
  De basis van een zelfsturend team is een eenduidelijk vastgelegd proces met een bepaalde mate van regelvrijheid. Het team is verantwoordelijk en eigenaar. Het team beschikt over de kennis en de vaardigheden om het proces te sturen. 
 • Vertel wat over de Balanced Score Card.
  De balanced score card zoekt naar financiele bedrijfskengetallen, ook naar kengetallen op het gebied van klanten, bedrijfsvoering (processen) en innovatie/leren. Het is belangrijk om te weten hoe de uitkomt van de kengetallen beinvloed kan worden.
 • Wat is het voordeel van de klant een beperkte keuzevrijheid te geven bij procesmanagement? 
  Hierdoor kun je ingrijpend standaardiseren. Dit heeft tot gevolg dat je met minder hoog opgeleid personeel toe kunt.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart