Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Procesmanagement

- L M M Callaert
ISBN-10 9035815831 ISBN-13 9789035815834
876 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Procesmanagement Auteur: L M M Callaert ISBN: 9789035815834

 • 1 introductie procesmanagement

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.2 de procesinvalshoek

  Dit is een preview. Er zijn 30 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Organisatie-invalshoek: structuur - welke aspecten van een organisatie worden in beschouwing worden genomen ?
  Gekeken wordt naar de wijze waarop de organisatie is gestructureerd:
  - welke organisatorische eenheden (afdelingen, onderafdelingen,  stafafdelingen, etc.) bestaan er binnen de organisatie
  - welke formele relaties zijn er tussen deze organisatieonderdelen?
  Hierdoor leggen we vast:
  - wie wat doet
  - wat waar wordt gedaan
  - wie wat kan autoriseren
  - hoe de formele communicatiekanalen lopen
  Verantwoordelijkheid en bevoegdheidsstructuur van de organisatie wordt zichtbaar
 • Organisatie-invalshoek: STRUCTUUR-wat zijn de beperkingen en/of kenmerken?
  De invalshoek structuur geeft de formele organisatiestructuur weer en laat daardoor het informele gebeuren buiten beschouwing.
  Verder wordt de dynamische aard van een organisatie niet belicht ( immers bij organisatiewijzigingen behoudt de organisatie haar basisvaardigheden).
  De structuurinvalshoek geeft een instabiel,  wisselend beeld van de organisatie.
 • invalshoek: structuur - wat zijn de beperkingen en/of kenmerken?
  - alleen de formule structuur weergegeven en laat daardoor het informele gebeuren buiten beschouwing
  - de dynamische aard van een organisatie wordt niet belicht ( immers bij organisatiewijzigingen behoudt de organisatie haar basisvaardigheden)
  - de structuurinvalshoek geeft een instabiel (sterk wisselend) beeld van de organisatie. - daardoor geen verlies aan waarde, alleen minder geschikt om 'grip' te krijgen op bepaalde relevante sleuteleigenschappen van de organisatie
 • Welke functies bestaan er volgens Jans, grondslagen van de administratieve organisatie?
  - inkoopfunctie
  - verkoopfunctie
  - opslagfunctie van goederen
  - opslagfunctie van geldmiddelen
  - productiefunctie
  - persneelsvoorzieningsfunctie
  - managementfunctie
 • invalshoek: proces - welke aspecten van een organisatie worden in beschouwing worden genomen ?

  gekeken wordt naar de doelstellingen van een de organisatie ('doelgericht') en datgene wat binnen  de organisatie gedaan wordt; het werk dat wordt verzet om deze doelstellingen te verwezenlijken. 
  Er wordt expliciet naar de uitvoering van de activiteiten gekeken en daar wordt samenhang en doelgerichtheid aan toegevoegd. 

  gekeken wordt naar de wijze waarop de organisatie haar klanten tevreden stelt en dus van de wijze waarin de organisatie haar bestaan reden rechtvaardigt.

 • Organisatie-invalshoek: FUNCTIE- welke aspecten van een organisatie worden in beschouwing genomen?
  Gekeken wordt naar datgene waarvoor de organisatie (of een deel ervan) geschikt is en wat het kan doen. Kijkt met name naar de vaardigheden.

  De invalshoek functie geeft een stabiel beeld van een organisatie - wat er ook aan de organisatiestructuur zal veranderen, altijd mogelijk te herkennen waar de functies van de organisatie worden uitgevoerd. 

  De nadruk ligt op lokale optimalisatie - afstemming over functies heen zal minder aandacht krijgen. Of lokale optimalisatie goed is voor organisatie als geheel wordt niet of niet goed gesignaleerd.
 • Wat is functionele decompositie?
  Het op splitsen van functies in deel-functies .
 • Noem enkele karakteristieken van de term functie?
  -Een functie heeft geen begin of een eind maar kent een continu bestaan
  -Een functie kan los van de organisatiestructuur worden beschouwd
  -De beschrijving van een functie wijzigt niet bij een verandering in organisatiestructuur (blijft stabiel)
  -Een functie geeft aan waartoe iets gedaan moet worden, niet wat gedaan wordt en op welke wijze dat gedaan wordt
 • 1.3 proces en functie

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Overeenkomsten invalshoeken proces en functie
  - beide invalshoeken zijn onafhankelijk vd org. structuur
  - in beide gevallen wordt gesproken over activiteiten (wat de organisatie doet)
 • Wat is het verschil tussen de proces- en functieinvalshoek?
  De functieinvalshoek kijkt expliciet naar de vaardigheden van de organisatie. Zij kijkt niet naar de uitvoering van activiteiten. 
  De procesinvalshoek  kijkt wel naar de uitvoering: Zij kijkt niet primair maar de vaardigheden, maar naar de manier waarop de activiteiten van de organisatie, die in samenhang en gecoördineerd doelgericht worden uitgevoerd.
  (voorbeeld verffabriek: inkopen, produceren, verkopen)

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart