E-coaching - Werkwijze - Coaching per e-mail

6 belangrijke vragen over E-coaching - Werkwijze - Coaching per e-mail

Wat kan e-coaching per e-mail lastig maken?

In vergelijking met chatten kun je minder goed doorvragen. De coach moet uit de eerste mail direct de hulpvraag onderscheiden.
Rapporteer

Welke vragen kan de coach zichzelf stellen nav een hulpvraag via de mail?

* wat is in grote lijn de situatie?
* welke zin geeft de kern van de vraag weer?
* welke zin verwoordt het beste de emotie?
* wat wil de hulpvragen van mij als hulpverlener? Advies, informatie of meer praktische hulp?
Rapporteer

Wat hoort in het antwoord van de coach via de mail te staan?

* erkenning van de emotie van de hulpvrager
* zijn interpretatie van de hulpvraag
* antwoord op de hulpvraag
* 'de deur open te houden'
Rapporteer

Welke e-coachingsmethoden via de mail bestaan er?

* immediate coaching
* Mindful Analysis
* e-coaching via het ABC-model
* protocollaire vormen van e-coaching
Rapporteer

Vier fasen van mindful analysis:

1. beschrijven van de huidige situatie -> overzicht en reflectiemogelijkheid
2. analyseren van oorzaken en aanleidingen -> de diepte in om emoties zo mogelijk te verwerken en eigen denken onder de loep te nemen
3. exploreren van mogelijkheden -> kijken naar mogelijkheden die de situatie kunnen verbeteren
4. formuleren van een concreet actieplan -> wat gaat hij doen en wanneer om de situatie te verbeteren of het probleem aan te pakken?
Concreet actieplan ontstaat zodat de mindful analysis kan worden afgesloten.
Rapporteer

Drie fasen van ABC-model:

1. de analysefase -> in kaart brengen van huidige en toekomstige situatie met concrete doelstellingen
2. de internaliseerfase -> coachee wordt gestimuleerd te werken aan zijn doelstellingen (oefenen met vaardigheden op het werk, reflectie met coach)
3. de sustainfase -> verankeren van nieuwe vaardigheden en bereikte doelen, terugval bespreken
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart