Motiverende gespreksvoering - Werkwijze - Gesprekstechnieken

12 belangrijke vragen over Motiverende gespreksvoering - Werkwijze - Gesprekstechnieken

Wat is de inhoud van open vragen?

Deze vragen:
* helpen de coach informatie verzamelen over de coachee en over wat hij denkt en vindt
* stimuleren de coachee om te exploreren over zijn beweegredenen om te iets al dan niet te doen -> ambivalentie kan boven komen.
* staan in het teken van empathie en het opbouwen van een vertrouwensband, de coachee heeft het gevoel dat hij begrepen wordt omdat hij zijn verhaal kwijt kan.
Rapporteer

Waaraan worden open vragen gekoppeld?

Aan schaalvragen: om belang en vertrouwen in kaart te brengen.
(hoe belangrijk vindt u het om ..... en hoeveel vertrouwen hebt u erin dat het u gaat lukken om.....?)
Het lukt zo om erachter te komen waar de schoen wringt bij de coachee.
Rapporteer

Wat is reflectief luisteren?

De coach herhaalt of brengt onder woorden (antwoord na open vraag) wat hij denkt dat de coachee bedoelt te zeggen of non-verbaal uitdrukt.
Rapporteer

Wat is het nut van reflectief luisteren?

* de gedachten, drijfveren en standpunten helpen exploreren (zonder dat de coach daarover een oordeel velt)
* het voorkomen van weerstand of het benoemen van weerstand
* de ambivalentie tav de verandering uitvergroten
* versterken van de cognitieve dissonantie (roken <-> wat vriendin wil)
Rapporteer

Welke 3 vormen reflectief luisteren zijn er?

* eenvoudige reflectie
* tweezijdige reflectie
* versterkte reflectie
Rapporteer

Wat is eenvoudige reflectie?

Op een eenvoudige wijze weerspiegelen wat de coachee heeft gezegd (je hebt dus een slechtere conditie en je denkt dat dit deels door het roken komt. Klopt dat?)
Rapporteer

Wat is tweezijdige reflectie?

De coach weerspiegelt beide kanten van de beslissingsbalans, de voor- en nadelen van bepaald gedrag. (met informatie uit het gesprek of voorafgaande gesprekken)
Rapporteer

Hoe kun je het beste te werk gaan bij motiverende gespreksvoering?

Een open vraag laten volgen door reflectief luisteren (2 tot 3 uitspraken per vraag) en niet door nog een vraag -> wordt snel een kruisverhoor en het gevolg is meestal korte antwoorden. De coachee moet veel gaan praten om zijn motivatie te verkennen en gelegenheid om verandertaal te uiten.
Rapporteer

Wat is ordenend samenvatten?

Om een totaalbeeld te houden en de coachee te confronteren met tegenstrijdigheden tussen zijn gedrag en hetgeen hij belangrijk vindt, is een samenvatting nuttig. Deze is gericht op voor- en nadelen van gedrag, exploratie aan de andere zijde van de beslissingsbalans, drijfveren en ambivalentie.
Rapporteer

Directieve technieken: provocatie?

Deze soort vragen prikkelen de coachee om zijn motieven en voornemens te herhalen en te bevestigen en vergroten de commitment aan het goede voornemen en de motivatie om de gedragsverandering aan te gaan.
Rapporteer

Wat is selectieve bekrachtiging?

De coach bekrachtigt selectief die uitspraken van de coachee die motivatie van de coachee in de hand werken en vraagt hierop door. (wat is een nadeel van het roken op dit moment? wat gebeurt er als je niet verandert? denk je dat je kunt veranderen? hoe zou je willen dat je leven er over een jaar uitziet?)
Het kan verandertaal uitlokken of versterken.
Rapporteer

Wat is informatie en overtuiging?

De coach geeft objectieve informatie over een deel van het gedrag van de coachee (vriendin zwanger -> roken slecht voor ongeboren baby was onbekende informatie) Dit kan ervoor zorgen dat de beslissingsbalans de goede kant uitslaat.
Ook kan informatie gegeven worden over hoe de coachee gedrag kan veranderen (stoppen met roken) Dit kan de zelfeffectiviteit vergroten.
Het geven van informatie kan het belang en het vertrouwen (twee belangrijke voorwaarden voor verandering) helpen realiseren.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart