Oplossingsgericht coachen - De filosofie achter oplossingsgericht coachen

7 belangrijke vragen over Oplossingsgericht coachen - De filosofie achter oplossingsgericht coachen

Waarop richt oplossingsgericht coachen zich?

* op oplossingen in plaats van op problemen
* op sterke kanten in plaats van op zwakheden van mensen
* op wat goed gaat in plaats van wat slecht gaat
Rapporteer

Wie hebben de oplossingsgerichte aanpak ontwikkeld?

Psychotherapeuten:
- Steve de Hazer
- Insoo Kim Berg 
in een therapeutisch centrum in de Verenigde Staten.
Rapporteer

Welk denken domineerde rond de jaren tachtig de geestelijke gezondheidszorg?

Het probleemdenken:
Om mensen te helpen met hun problemen moet de oorzaak van het probleem worden achterhaald en worden weggenomen.
Rapporteer

Wat is het probleem met probleemdenken?

* een oorzaak is niet altijd duidelijk of niet altijd te achterhalen (coachee is gespannen maar weet niet goed waarom)
* een oorzaak is niet (meer) te beïnvloeden of dit kost extreem veel moeite en tijd (coachee met nare jeugd en daardoor veel problemen met relaties; aan die oorzaak kun je weinig meer doen achteraf)
* het kan deprimerend en ontmoedigend zijn om met een oorzaak bezig te zijn (dit kan zorgen voor gepieker)
Rapporteer

Waaruit ontstond de oplossingsgerichte coaching?

De Hazer en Kim Berg kwamen erachter dat cliënten vaak al met oplossingen aankwamen als je niet meteen gaat zoeken naar de oorzaken van problemen. 
De oplossingen waarvoor cliënten kozen leken vaak helemaal niets te maken te hebben met de problemen.
Rapporteer

Hoe ziet oplossingsgericht coachen mensen?

Het ziet de mens als een complex geheel waarin allerlei invloeden en factoren samenkomen.
Verandert er op één gebied iets, dan verandert er iets in het totaal, dus ook op andere gebieden.
(Sterkere vriendschapsbanden buiten het werk kunnen iemand helpen om de stress op het werk beter aan te kunnen of beter te relativeren. En dat terwijl er aan het werk niets verandert)
Rapporteer

Waarom bestaat het begrip weerstand niet in de oplossingsgerichte coaching?

* volgens deze vorm van coaching heeft gedrag dat door anderen als weerstand wordt omschreven altijd een goede reden. (door zijn huiswerkopdrachten niet te maken communiceert de coachee dat deze niet goed bij hem passen)
* weerstand veronderstelt dat coach en coachee tegenover elkaar staan en iets anders willen en dus aan het 'strijden' zijn.
* bij oplossingsgerichte coaching werken coach en coachee samen aan de oplossingen en doelen van de coachee en staan naast elkaar.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart