Het coachingstraject - Stappen in het coachingstraject - Stap 3. Doelen stellen

3 belangrijke vragen over Het coachingstraject - Stappen in het coachingstraject - Stap 3. Doelen stellen

Wat is de inhoud van stap 3: doelen stellen?

* begin van het echte leerproces
* concrete doelen worden opgesteld
* of verder geconcretiseerd
* en getoetst op haalbaarheid
* bij meerdere doelen wordt de belangrijkste als eerste doel gemaakt.
Rapporteer

Waarvan wordt gebruik gemaakt om een concreet doel op te stellen?

* een SMART-leerdoel
- S = Specifiek
- M = Meetbaar
- A = Acceptabel
- R = Realistisch
- T = Tijdsgebonden
* doelen stellen aan de hand van een schaal (0 - 10). Waar sta je en waar wil je naar toe. Hierbij is meetbaar en inzichtelijk na verloop van tijd of de coachee gestegen is op de schaal na de nulmeting (eerste meting).
Rapporteer

Hoe kan dit SMART-doel het beste worden vastgelegd?

Door de coachee het doel te laten opschrijven. Dit versterkt de verbondenheid aan het doel en motiveert om er 'voor te gaan'.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart