Rationeel-Emotieve Therapie (RET) - Werkwijze

5 belangrijke vragen over Rationeel-Emotieve Therapie (RET) - Werkwijze

Wat is de gebruikelijke werkwijze bij de RET?

* het uitleggen van het ABC-schema
* het doorvragen naar de gedachten, gevoelens en het gedrag van de coachee in reactie op een bepaalde gebeurtenis.
Rapporteer

Wat is het basisprincipe van het ABC-schema?

Het beschrijft hoe mensen via irrationele gedachten (B), onproductief kunnen reageren (C) op een bepaalde situatie of gebeurtenis (A).
Rapporteer

Wat is het doel van een ABCDE-G-schema?

Irrationele gedachten en overtuigingen veranderen, zodat mensen zich beter gaan voelen en gedrag gaan vertonen dat bijdraagt aan hun doelen..
D = uitdagen van de irrationele gedachten en overtuigingen
E =  het vervangen van de irrationele gedachte door een rationele gedachte.
G = het doel dat mensen willen bereiken (goal)
Rapporteer

Hoe is de opstelling van de coach bij de RET?

* actief
* directief
* hij neemt het initiatief en stuurt het gesprek door specifieke en directe vragen te stellen waaruit een dialoog ontstaat.
* de ervaren coach kan cues (in toon, woordgebruik en non-verbaal gedrag) oppikken die irrationele gedachten en overtuigingen aankondigen.
* hij leert de coachee problemen op te lossen
* hij moedigt de zelfstandigheid van de coachee aan.
Rapporteer

Wat is belangrijk als je als coach de RET wilt gebruiken?

* de theorie doorleven
* uit en te na oefenen
* het gedachtegoed achter het model onderschrijven
* intervisie hierover met collega's
* functioneren evalueren
* zichzelf regelmatig 'RET-ten' (eigen gedachten - rationeel en irrationeel - onder de loep nemen en kijken hoe deze zijn functioneren bevorderen dan wel belemmeren)
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart