Samenvatting: Professioneel Hulpverlenen | Dijkstra

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Professioneel Hulpverlenen | Dijkstra

 • 1 Professioneel hulpverlenen

  Dit is een preview. Er zijn 39 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • waarom is sociale steun belangrijk?

  voor het geluk en de gezondheid omdat het stress tegengaat. gebrek aan sociale steun kan leiden tot depressiviteit. deze mensen hebben ook een grotere kans om eerder te overlijden. 
 • ethische dilemma's in de hulpverlening stappenplan volgens Rothfusz

  1 kaart brengen van de situatie ( situatie centraal )

  2 vaststellen morele dilemma ( wel of niet starten van hulpverlening )

  3 handelingsalternatieven ( collega 's )

  4 benoemen betrokkenen en afwegen van hun belangen  ( pt/ hulpverlener / andere personen )

  5omschrijven van de relevante waarden en normen ( beroepscode )

  6 kiezen behandelingsalternatief ( jij of collega )

 • doel professionele hulpverlening?

  - hulp bieden bij complexe problemen  (te omvangrijk voor het sociale 
     netwerk)

  -  helpen het sociale netwerk te versterken of te vergroten 
      (voorkomen of verhelpen van psychische problemen, eenzaamheid en
      depressie)
 • wat kan de toegevoegde waarde zijn van een professionele hulpverlener?

  - geen schuldgevoel (wordt betaald)

  - er wordt een beroep gedaan op mantelzorg. professionele hulpverleners 
     kunnen mensen helpen hun sociale netwerk te vergroten/versterken om
     op die manier problemen op te lossen.

  -niet professionele hulpverleners missen de kennis goed te kunnen   
    onderzoeken. (overdreven veel uit handen nemen voor je moeder die
    graag op zichzelf wil blijven wonen of iemand met angst "elpen"door bijv.
    boodschappen te doen zodat zij niet meer naar buiten hoeft)
 • De bloemen verzorgen bij vakantie van de buren heet?

  Instrumentele steun.

 • Waaruit bestaat jou sociale netwerk?

  Steungroep, 7 personen, geregeld contact, steun bij emotionele problemen.

  Sympathiegroep, goed opschieten , overstuur bij overlijden.12/15 personen.

  Duurzame contacten, bakker, chat.

   

   

   

 • De huisarts is een belangrijke poortwachter. waarin speelt een belangrijke rol?

  Hij is een belangrijke hulpverlener als het gaat om het behandelen of doorverwijzen van psychosociale  klachten.
  Hij verwijst mensen door naar de juiste instanties en tweedelijnszorg. 
 • Voor welke zorg is eerste lijn versus tweede lijn bedoeld?  


  Eerste lijn:
  lichte psychische, psychosociale of pedagogische problemen.
   
  rechtstreeks via huisarts, maatschappelijke werk, stichting correlatie, organisaties die e-therapie  geven 

  tweede lijn:
  zwaardere psychische klachten zoals, angsten depressies en verslavingen. 

  psychiater, orthopedagoog, gespecialiseerd psycholoog of kliniek. 
  Meestal na doorverwijzing huisarts. 
 •  Wat wordt verstaan onder vrijwillige zorg versus gedwongen zorg?

  vrijwillige zorg:
  mensen die met de geestelijke gezondheidszorg in aanraking komen hebben zich vrijwillig aangemeld.

  gedwongen zorg:
  TBS 
  IBS (in bewaring stelling)
  RM (rechterlijke machtiging)
  hulpverlening waarbij kinderen betrokken zijn is meestal niet vrijwillig.

 • Onderdeel van de sociale kaart zijn ook cliënten- en familieorganisaties.Hoe zien deze organisaties eruit? noem voorbeelden van dergelijke organisaties.

  organisaties die bestaan uit mensen die bepaalde geestelijke problematiek meemaken of hebben meegemaakt en zich willen inzetten voor (ex)cliënten en hun naasten.

  voorbeelden zijn: 

  - NSH (Nederlandse Hyperventilatie Stichting

  - LSOVD (Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Drugsverslaafden)

  - Vereniging Impuls (ADHD voor volwassenen)

  - BALANS (ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of 
     gedrag zoals ADHD, dyslexie en PDD-NOS)

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart