Samenvatting Professioneel inkopen Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Professioneel Inkopen

- C J Gelderman
ISBN-10 900179713X ISBN-13 9789001797133
448 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Professioneel inkopen Auteur: C J Gelderman ISBN: 9789001797133

 • 1 Professionele inkoop

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1.1 Begripsbepaling

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Een algemene, bruikbare omschrijving, van de inkoopfunctie luidt:
  het geheel van alle activiteiten die in organisaties worden vervuld om producten (goederen en diensten) van externe bronnen te betrekken.
 • De taak van de inkoopfunctie wordt ook omschreven als:
  ervoor zorgen dat de juiste producten, van de juiste kwaliteit en op de juiste tijd op de juiste plaats in de juiste hoeveelheden tegen de juiste prijs beschikbaar zijn voor de organisatie.
 • Bij de inkoopfunctie kunnen we 3 aspecten benadrukken:
  - technisch aspect -> men moet beschikken over de juiste producten op de juiste kwaliteit
  - logistiek aspect-> de producten moeten op de juiste tijd en plaats beschikbaar zijn
  - commercieel aspect-> de producten moeten tegen de juiste prijs.q. tegen de laagste integrale kosten beschikbaar zijn
 • Wat is professioneel inkopen?
  Het zoeken naar een evenwicht tussen de wensen van interne klanten en de eisen en het belang van de organisatie als geheel.
 • 1.1.2 Verschillen tussen het koopgedrag van organisaties en dat van consumenten

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de opvallende verschillen tussen het koopgedrag van consumenten en organisaties?
  1. de voorbereiding en uitvoering.
  2. de koopmotieven en koopdoelstellingen.
  3. de inkoper doet zijn werk vrijwel nooit alleen.
  4. een koopbeslissing kan het nodige overleg en de nodige tijd vergen.
 • 1.1.3 Het belang van de inkoopfunctie

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Primaire taken en verantwoordelijkheden van de inkoopfunctie volgens Van Weelen (2005):
  - zorgen voor de continuïteit van het bedrijfsproces
  - het reduceren van inkoopgewonden kosten
  - verminderen van de strategische kwetsbaarheid op inkoopmarkten
  - het leveren van bijdragen aan technische product en procesvernieuwing )door de inbreng van leveranciers)
 • Waaraan kan  het belang van inkoop worden afgelezen?
  Aan de mate waarin de inkoopfunctie bijdraagt aan de ondernemingsstrategie en de concurrentiepositie, dit in algemene zin en verder rakend dan alleen het financiële belang.
 • 1.1.4 De ontwikkeling van de inkoopfunctie

 • De 4 fase model van davi Burt:
  - Administratieve functie -> 1ste fase, inkopers houden zich vooral bezig met het plaatsen en afhandelen van orders in opdracht van gebruikers.
  - Mechanische functie -> 2de fase, inkopers houden zich vooral bezig met het sluiten van transacties met oog op de commerciële aspecten. 
  - Proactieve functie -> 3de fase, inkopers nemen initiatieven, hebben een langetermijnvisie en nemen het voortouw in leveranciersmanagement. Veel aandacht voor logistieke aspecten.
  - Professionele strategische functie -> de fase, hier is inkoop een strategisch wapen in de concurrentiestrijd.
 • 1.1.5 Visies op de inkoopfunctie

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Early supplier involvement
  het vroegtijdig betrekken van leveranciers bij product en procesontwikkeling, om te kunnen profiteren van de knowhow van gespecialiseerde leveranciers.
 • Waarmee vallen de 4 visies van Van Weele vrijwel samen?
  Met de vier fasen van het model van Burt.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart