Samenvatting Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten

- onder van C Braet, et al
ISBN-10 9085064473 ISBN-13 9789085064473
645 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten Auteur: onder van C Braet & S M Bögels ISBN: 9789085064473

 • 1 Kinderen met psychische klachten: aanzet tot evidence-based werken

 • Methodes klinische significantie verandering van symptomen te determineren:
  1. niveau van functioneren kind, volgend op de therapie moet vallen buiten de range van de disfunctionele populatie
  2. niveau van functioneren moet vallen binnen de range van de functionele of normale populatie
  3. het functioneren ligt dichter bij het gemiddelde van de functionele populatie dan bij dat van de disfunctionele populatie
 • 1.1 Inleiding: evidence-based werken is niet zo evident

 • De Studies bij Emperical Supported Treatment moeten voldoen aan:
  • alle eisen van goed onderzoek
  • leiden tot goede resultaten
  • effecten zijn aangetoond in minstens twee onderzoeksgroepen
 • Criteria opsporing en ontwikkeling van EST:
  1. gerandomiseerd, gecontroleerde trails of RCT's
  2. goed beschreven en dus repliceerbare behandelprocedures
  3. treatment integrity
  4. clinical trails test met klinische steekproeven
  5. resultaatbeoordeling met meerder methoden
  6. resultaat doorminsten 2 verschillende onderzoeksgroepen, onafhankelijk van elkaar
  7. toetsing klinische significantie resultaten
  8. toetsing behandeleffecten, naast symptoomverbetering, aan echte functionele resultaten
  9. beoordeling resultaten op lange termijn
 • 1.2 Behandel protocollen: de voordelen op een rij

 • Deze twee kenmerken zorgen er voor dat men helder kan communiceren over welk protocol een cliënt gevolgd heeft en met welk resultaat
  Overdraagbaar
  Repliceerbaar
 • klinische problemen zijn heterogeen dat betekend dat?
  ze door verschillende factoren veroorzaakt kunnen worden en door verschillende factoren in stand worden gehouden
 • 1.4.1 Een zorgvuldig assesment gaat aan protocollair werken vooraf

 • Wat is het belang van een zorgvuldig assesment?
  Om te meten of het kind voldoet aan de criteria van de diagnose waarvoor het protocol is ontwikkeld en of het voldoet aan de in- en exclusie criteria van de behandeling.
 • 1.4.4 Binnen het protocol moet er ruimte zijn voor individualisering

 • Protocollen krijgen meer kritiek te verduren naar mate ze globaler zijn, men heeft blijkbaar gestructureerde protocollen nodig. Welke kanttekening moet hier bij worden gemaakt?
  Vaak zijn de protocollen gericht op het 'modale'kind. Met name wanneer men met bijzondere doelgroepen werkt vergt dit creatieve toepassingen. Wanneer men werkt met kinderen is het van belang dat het wel 'leuk' blijft.
 • 1.4.6 Hoe om te gaan met comorbiditeit?

 • Wat is meestal het advies bij comorbiditeit?
  Bij comorbiditeit lijkt een simpele aanpak beter te werken dan een complexe bij voorkeur multidisciplinaire oplossing. Laat je er niet door afleiden.Volg het protocol voor de primaire stoornis en heb vertrouwen dat de effecten generaliseren naar andere mogelijke problematiek.
 • 1.5 Evaluatie: voor een systematische evaluatie van elk behandeld kind

 • Hoe kan een therapeut zichzelf beoordelen op 'treatment integrity'?
  -per sessie scoren op een checklist in:
  - hoeverre er aan het protocol is voldaan
  - hoeverre de doelen bereikt zijn
  - welke mate de essentiële aspecten aanbod kwamen
 • Wat zijn de verschillende voordelen van casusgestuurd onderzoek ten opzichte van groepsonderzoekdesign?
  - effectieviteit meten vd interventie voor één specifiek kind ipv voor de gemiddelde deelnemer
  - geschikt voor het bestuderen van niet vaak voorkomende problemen
  - makkelijker te gebruiken in de praktijk en klinische settings
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart