Samenvatting: Psychiatrie | 9789036809061 | R van Deth

Samenvatting: Psychiatrie | 9789036809061 | R van Deth Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Psychiatrie | 9789036809061 | R. van Deth

 • 1 Psychiatrie en maatschappij

  Dit is een preview. Er zijn 66 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Zeven kenmerken van abnormaal gedrag:

  1.Persoonlijk lijden
  2.Disfunctionaliteit van gedrag
  3.Irrationeel en onbegrijpelijk
  4.Onvoorspelbaarheid en controleverlies
  5.Opvallend;  onconventioneel
  6.Gedrag brengt ongemakkelijk gevoel bij anderen teweeg
  7.Komt niet voort uit een ‘cultureel aanvaarde’ reactie op een gebeurtenis
 • Noem 5 stappen van het medische model dat gebruikt wordt om pathologische verschijnselen systematisch te ordenen

  1. Diagnose: beschrijving van kenmerkende eigenschappen.
  2. Verklaring: verkenning van factoren die de stoornis veroorzaken/bevorderen/uitlokken/instandhouden
  3. Prognose: een op onderzoek gebaseerde voorspelling voor beloop van stoornis met en zonder ingrijpen.
  4. Therapie: ontwerp en uitvoering van de bedachte interventie, voor genezing
  5. Preventie: ontwerp en uitvoering van actieplan om stoornissen te voorkomen. 
 • Wat is een  wetenschappelijke consensus?

  Wanneer meerdere deskundigen de diagnose moeten geven
 • Vanuit de biologische psychologie streeft men naar het achterhalen van de organische bepaaldheid van psychische stoornissen. Wat staat bij de psychologische en sociologische opvatting centraal?

  1. psychologische: beleving van ziek-zijn (subjectieve ervaring)
  2. rol van het ziek zijn
 • Uit welke stappen bestaat de systematische werkwijze van het medisch model om pathologische verschijnselen te bestuderen?

  1. Diagnose: louter beschrijven karakteristieke eigenschappen

  2. Verklaring: verkenning factoren die rol spelen in veroorzaken, uitlokken, bevorderen of in stand houden

  3. Prognose: op onderzoek gebaseerde voorspelling van mogelijke verloop enerzijds zonder therapeutisch ingrijpen en anderzijds onder invloed van behandeling

  4. Therapie: ontwerp en uitvoering interventie o.b.v. 1 t/m 3 om stoornis te verminderen of verdwijnen

  5. Preventie: ontwerp en uitvoering actieplan o.b.v. 1 t/m 4 om stoornis te voorkomen (primair), zo snel en effectief mogelijk te behandelen ter voorkomen resttoestanden (secundair) of om nadelige gevolgen te beperken (tertiair / revalidatie)
 • Welke drie groepen zijn er te onderscheiden in de GGZ-voorzieningen?

  1. Intramurale / klinische zorg = opname
  - Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ)
  - Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis (APZ)
  - GGZ-instelling of privé kliniek voor klinische behandeling
  - Categoriale centra

  2. Ambulante / extramurale zorg = thuiswonend - Vrijgevestigde hulpverleners (psychiaters, psychologen, psychotherapeuten) met praktijk aan huis
  - Voorziening voor ambulante zorg (GGZ-instelling)
  - Instellingen voor verslavingszorg


  3. Tussen voorzieningen / vormen van semimurale zorgVoor mensen voor wie ambulante zorg onvoldoende, maar volledige opname te zwaar is.
  - Beschermde woonvormen Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW). Vaak als tussenstap naar (begeleid) zelfstandig wonen.
  - Psychiatrische deeltijdbehandeling. Van 1 dagdeel tot 5 dagen per week dagbehandeling.
 • Welke 3 factoren spelen mee bij het vaststellen van abnormaal gedrag?

  • kenmerken van persoon , zoals leeftijd, geslacht en status (wat voor een kind normaal is, is dat voor een volwassene niet)
  • Tijd en plaats van gedrag (in bikini of pyama over straat)
  • Waarden en normen binnen een cultuur (is homosexualiteit normaal gedrag?)
 • Welk criterium geldt er voor onvrijwillige opname?

  Het gevaar criterium. Iemand kan alleen onvrijwillig opgenomen worden als door een psychiater is bepaald dat hij / zij een gevaar voor zichzelf of de omgeving is.
 • Er zijn drie groepen van GGZ-voorzieningen:  • Intramurale zorg: opname voor behandeling op een psychiatrische afdeling.
  • Extramurale zorg: voor patiënten die in hun eigen woonomgeving blijven en daar de nodige zorg ontvangen. Ze kunnen terecht voor aan-huis therapie of gaan langs in een instelling. De ambulante zorg groei en wordt herstelgerichte zorg.
  • Semimurale zorg: voor mensen die bij bovenstaande niet gebaat zijn zijn er beschermende woonvormen. Kleine groepen wonen samen en ontvangen zorg en begeleiding. Een andere vorm is dagopvang in de instelling, maar men woon zelfstandig. 
 • Wat is er anders aan de Wet verplichte ggz?

  Hij gaat uit van (ambulant) behandelen en niet van gedwongen opname. Dit moet juist zoveel mogelijk worden voorkomen en alleen worden toegepast wanneer de psychische stoornis kan leiden tot ernstige schade voor de patiënt zelf of voor een ander. Alle mogelijkheden voor vrijwillige zorg moeten zijn benut. Moet zorg op maat worden gegeven, kan ook bij patiënt thuis.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Psychiatrie