Samenvatting Psychiatrie Van diagnose tot behandeling Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Psychiatrie Van diagnose tot behandeling

- Ron van Deth
ISBN-13 9789036822848
493 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Psychiatrie Van diagnose tot behandeling Auteur: Ron van Deth ISBN: 9789036822848

 • 1 Psychiatrie en maatschappij

 • Wat bespreken wij bij psychopathologie?
  Bij psychopathologie bespreken wij:
  1. Voorkomen
  2. Symptomen
  3. Oorzaken
  4. Behandelingen
 • Wat zijn de overeenkomsten tussen een psychiater en een psycholoog?
  Beiden voeren diepgaande gesprekken met de patiënt als doel om de patiënt te genezen of te begeleiden.
 • Wat is de student's disease?
  Deze ziekte die onder studenten veel voorkomt, is een vorm van depressiviteit.
  Dit kunnen zijn:
  • depressie,
  • chronische vermoeidheid of
  • een burn-out.    
 • 1.1 Gek of ziek?

 • De beoordeling of bepaald gedrag "normaal" is, hangt af van uiteenlopende criteria:
  1. Kenmerken van de beoordeelde persoon, zoals leeftijd, geslacht, beroep, maatschappelijke positie en sociale rol. 
  2. Tijd en plaats van het gedrag.
  3. Waarden en normen van de heersende cultuur en tijdgeest.
 • Hoe beoordeel je of bepaald gedrag "normaal" is?
  Bij beoordeling normaal/abnormaal zijn geen vaste/neutrale
  maatstaven te geven.
  Abnormaal gedrag = gedrag dat niet passend is bij de persoon, plaats en/of cultuur.

  Men kijkt naar: 
  • wanneer is abnormaal gedrag ook gestoord gedrag, i.p.v. bijv. excentriek?
  • is er sprake van ernstige hinder voor omgeving en/of personen?
  • de mate van tolerantie en de eisen in de samenleving bepalen ook wat abnormaal/gestoord is.
  • gestoord gedrag wijst niet altijd op een psychische stoornis.

  Normen en waarden die sterk cultuur- en tijdgebonden zijn, bepalen hoe gedrag wordt beoordeeld.         
 • Wat is de criteria voor psychisch gestoord gedrag? Dia 9 van de powerpoint en blz. 7 van de theorieboek. > deze flashcard nog verbeteren
  *Geeft ongemak, lijden of bezorgdheid voor de persoon en/of omgeving è is ‘ storend
  *Afwijkend van de norm
  *Gevoel geen keuze te hebben in gedrag (kan niet anders)
  *Beschreven in de DSM
 • Psychisch gestoord/ziek en lichamelijk ziek:
  • vaak is er geen lichamelijke oorzaak aantoonbaar
  • aanwijsbare lichamelijk factoren zijn op zichzelf meestal niet voldoende verklarend
  • lichamelijke aandoening kan deels of geheel oorzaak zijn van/samengaan met psychisch gestoord gedrag
 • Psychische stoornis door aangeboren hersenletsel kan ontstaan door:
  • genetische aanleg
  • vergiftiging/infectie tijdens zwangerschap
  • zuurstoftekort tijdens de bevalling
 • Psychische stoornis door niet aangeboren hersenletsel kan ontstaan door:
  • Traumatisch hersenletsel, zoals o.a.
   • hersenkneuzing
   • hersenverwonding
   • operatie
  • Niet traumatisch hersenletsel, zoals o.a.
   • CVA
   • Parkinson
   • Alzheimer
   • MS
   • Meningitis
 • Psychische stoornis door lichamelijk aandoening die de homeostase in de hersenen aantast, kan ontstaan door:
  • Leverfalen
  • Nierfalen
  • Hartfalen
  • Ernstige hormonale verstoren, zoals
  • Hyper- of Hypothyreoïdie
  • Ziekte van Cushing
  Eén van deze stoornissen is delier.
  In korte tijd ontstaan hierdoor de volgende psychologische verstoringen (vaak bij een kwetsbaar brein, zoals bij ouderen):
  • bewustzijnsvernauwing
  • desoriëntatie
  • cognitieve problemen
  Men kan herstellen van delier (in eigen omgeving lukt dit het best).
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart