Samenvatting: Psychische Stoornissen, Gedragsproblemen En Verstandelijke Handicap ... | 9789023241010 | A Doš

Samenvatting: Psychische Stoornissen, Gedragsproblemen En Verstandelijke Handicap ... | 9789023241010 | A Doš Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
LET OP!!! Er zijn slechts 82 flashcards en notities beschikbaar voor dit materiaal. Deze samenvatting is mogelijk niet volledig. Zoek a.u.b. soortgelijke of andere samenvattingen.

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap : een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen | 9789023241010 | A. Došen.

 • 1 Overzicht van de huidige stand van zaken

 • 1.1 Psychische stoornissen en gedragsproblemen

 • Wat is het verschil tussen een gedragsstoornis en primitive behaviour of challenging behaviour en waarom is een gedragsstoornis niet een juiste omschrijving van een verstandelijke handicap?

  Een gedragsstoornis is gedrag dat niet aangepast is aan de omgeving of de situatie, waardoor meestal een verstoorde interactie tussen de persoon en de omgeving ontstaat, zoals lichamelijke agressie tegen anderen, verbale agressie, zichzelf verwonden, destructie of zeer ontremde seksualiteit.
  Primitive behaviour is maladaptief gedrag dat niet als een symptoom van een psychiatrische stoornis gezien wordt.
  Bij iemand met een verstandelijke handicap is het onaangepast gedrag niet altijd een stoornis, het gedrag is bijvoorbeeld een manier van communiceren.
 • Wat zijn de oorzaken van gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking?

  • Leertheorie: gedragspatroon is het eindresultaat van een complex leerproces waarbij persoon en omgeving elkaar bekrachtigen door hun reacties.
  • Biologische theorie: genetische afwijkingen, disfuncties van centrale zenuwstelsel, stofwisselingsstoornissen etc.
  • Ontwikkelingspsychiatrische invalshoek: reactie op mislukte verwerking van schadelijke prikkels.Ongunstige interacties tussen psychologische en biologische processen.
 • 1.3 Diagnostiek en classificatie

 • Hoe ziet de fenomenologisch-descriptieve ofwel nosologische ofwel categoriale diagnostiek eruit en waarom is dit lastig bij verstandelijk beperkte mensen?

  Bepaalde symptomen zijn kenmerkend voor bepaalde diagnoses. Iedere diagnose is een entiteit met eigen pathofysiologie, eigen beloop en eigen uitkomst. Maar bij mensen met een verstandelijke beperking is dit lastig door verschillen in symptomatologie dat toeneemt naarmate cognitief niveau lager is en de symptomen hebben een andere betekenis zoals agressie.
 • Welke vier factoren maken de psychiatrische diagnostiek bij  verstandelijk beperkten moeilijk?

  1. Intellectuele onderontwikkeling (beperkt denken en communicatie), waardoor het lastig is de gevoelens en klachten goed te begrijpen.
  2. Psychosociale maskering: door beperkte sociale vaardigheden en specifieke levenservaringen is er een veraming van de symptomatologie.
  3. Cognitief verval: in stresssituaties vervalt een verstandelijk beperkte vaak op een lager niveau van functioneren en vertonen ze regressief gedrag.
  4. Basaal overdrijven: bij een laag niveau van stress kunnen ze met aanzienlijke gedragsveranderingen reageren (kwalitatief en kwantitatief)
 • Wat wordt er aan gedaan om de diagnostiek bij licht en matig verstandelijk beperkte mensen makkelijker te maken?

  • Er is een lijst met equivalente symptomen voor de ernstige vorm van depressie (dus specifieke gedragskenmerken die de symptomen binnen de DSM en ICD kunnen vervangen).
  • DC-LD: Diagnostic Criteria for Psychiatric Disorders for use with adults with Learning Disabilities.
  • Practice guidelines for the assessment and diagnosis of mental health problems in adults with intellectual disability.
  • Diagnostic Manual Intellectual Disability: DM-ID.
 • 1.5 Behandeling

 • Welke drie zwakke punten van behandeling van mensen met een verstandelijke beperking zijn er te noemen?

  1. Geen juiste indicatie voor een bepaalde therapie, door moeilijkheden met diagnostiek.
  2. Neiging tot monodisciplinaire aanpak
  3. Geen goede aanpassing van de leefomgeving aan de mogelijkheden en behoeften van iemand met een verstandelijke beperking, evenals nazorg.
 • 2 Verduidelijking van begrippen

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Teken het schema VH volgens de theorie van Piaget, gebruik: Graad VH / IQ / Ontwikkelingsleeftijd / Cognitieve fase

  zeer ernstige VH / IQ 0-20 / tot 2 jaar / sensomotorisch

  ernstig VH / IQ 20 - 24 / 2-4 jaar / preoperationeel

  matige VH / IQ 35-50 / 4-7 jaar / prelogisch

  lichte VH / IQ 50-70 / 7-12 jaar / concrete operaties, logisch

 • 2.1 Verstandelijke handicap

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de kwalitatieve beperkingen en wat de kwantitatieve bij iemand met een verstandelijke beperking?

  Kwalitatieve beperkingen: emotionele, sociale, seksuele, religieuze en morele aspecten. Dit kan ook gedragsproblemen opleveren. 
  Kwantitatieve beperkingen: verschillen in ontwikkeling. Bijvoorbeeld de mentale ontwikkelingsleeftijd die het kind doorloopt, zoals in het schema van Piaget. Het gaat alleen langzamer en stopt eerder. 
  Zeer ernstige VH       0-20 IQ           tot 2 jaar           Sensomotorisch
  Ernstige VH                 20-35 IQ         2-4 jaar            Preoperationeel
  Matige VH                   35-50 IQ         4-7 jaar             Prelogisch
  Lichte VH                    50-70 IQ         7-12 jaar           Concrete operaties logisch
 • 2.2 Psychische gezondheid bij mensen met een verstandelijke handicap

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is een psychisch gezond persoon?

  Als het lichamelijk gezond is en als aan deze vier voorwaarden is voldaan, dan is iemand psychisch gezond. Het zegt dus niets over bijvoorbeeld problemen in de opvoeding.
 • Wat is een voordeel en wat is nadeel van dat iemand met een verstandelijke beperking afhankelijk is van zijn omgeving?

  Voordeel: iemand met een verstandelijke beperking is goed te behandelen.
  Nadeel: slechte omgevingsveranderingen of omstandigheden kunnen er snel voor zorgen dat ze hun psychische evenwicht verliezen.
LET OP!!! Er zijn slechts 82 flashcards en notities beschikbaar voor dit materiaal. Deze samenvatting is mogelijk niet volledig. Zoek a.u.b. soortgelijke of andere samenvattingen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart