Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'diagnostiek', 'onderzoek' en 'experimenteel', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
127 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over diagnostiek, onderzoek, experimenteel

Wat is de overeenkomst tussen de empirische cyclus voor experimenteel onderzoek van de Groot en de diagnostiek?
1. Helder krijgen van de onderzoeksvraag
2. Het op verantwoorde wijze  een antwoord vinden op de vraag
3. Door logisch redeneren
4. Het verzamelen van empirische gegevens
Rapporteer
Wat is het verschil tussen de empirische cyclus voor experimenteel onderzoek van de Groot en diagnostiek?
Experimenteel onderzoek is gericht op generaliseerbare antwoorden. Diagnostiek richt zich juist op unieke antwoorden voor een individu of specifieke groep.
Rapporteer
Wat is het doel van formalisering van de richtlijnen?
 1. Het voorkomen en beperken van oordeelsfouten
 2. Het streven naar transparantie (controleerbaarheid)
 3. Overdraagbaar raamwerk wat aangeleerd kan worden
 4. het bevorderen van de communicatie tussen professionals door eenduidige werkwijze  
Rapporteer
Noem de vier stappen van de diagnostische cyclus van de Bruyn (ook wel hypothesetoetsend model genoemd)
1: Klachtanalyse
2: Probleemanalyse
3: Verklaringsanalyse
4: Indicatieanalyse
Rapporteer
Noem vijf categorieën van het NIP voor hulpvragen en daaruit voortkomende onderzoeksvragen
Onderkennende vragen
Verklarende vragen
Indicerende vragen
Selecterende vragen
Toewijzingsvragen
Rapporteer
Waar in het hypothesetoetsend model komen de categorieen voor onderzoeksvragen terug?
In de probleemanalyse
Rapporteer
Leg meer uit over de V. in O.V.I.S.T.
Verklarende vragen gaan over persoon (interne locus) of omgeving (externe locus). Het kan ook inducerend (ontstaan) of continuerend (in standhoudend) zijn. Ten slotte kan het ook predisponerend (kans op...zoals erfelijkheid), Luxerend (wat je vreest gebeurt....je baan verliezen maakt je somber) of onderhoudend (in stand houdend van de uitkomst...passieve coping)
Rapporteer
Leg meer uit over de I.  in O.V.I.S.T.
Ook wel predictieve vraagstelling genoemd. Risico's en kansen voorspellen om tot een goede keuze te komen
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart