Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'extraversie', 'extravert' en 'eyseneck', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
127 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over extraversie, extravert, eyseneck

Op welk idee is de humorenleer gebasseerd?
Het menselijk lichaam bevat 4 lichaamssappen (gele gal, zwarte gal, slijm en bloed) die in verbinding staan met de vier elementen (vuur, aarde, water en lucht).
Rapporteer
Welke vier temperamenten komen voort uit de humorenleer?
Sanguinisch (bloed), stabiel extravert
Flegmatisch (slijm),  stabiel introvert
Melancholisch (zwarte gal), instabiel introvert
Cholerisch (gele gal), instabiel extravert
Rapporteer
Wat is het PEN-model (model van Eyseneck)
Hij maakte het onderscheid tussen extraversie en introversie
En tussen neurotisch (instabiel) en emotioneel stabiel. Als derde factor komt daar nog Psychoticimse bij.
Rapporteer
Wat zijn belangrijke empirische bewijzen van Eyseneck?
1) De hierarchische opbouw van de persoonlijkheidsstructuur (Bijvoorbeeld dat extraversie bestaat uit sociabiliteit, dominantie, assertiviteit etc.)

2)Dat introverten een hoger arousal niveau hebben dan extraverten

3) het bestaan van de factoren neuroticsme en extraversie over de hele populatie
Rapporteer
Waar is de Lexicale hypothese op gebaseerd?
Op de aanname dat de belangrijkste individuele verschillen tussen mensen terug te vinden zijn in de taal. (Galton en Cattell)
Rapporteer
Waar bestaan de zes dimensies uit (HEXACO-model)
Humility - integriteit
Emotionaliteit
eXtraversie
Agreeableness- verdraagzaamheid
Conscientieusheid
Openheid

Waarbij vooral integriteit van toegevoegde waarde is en niet goed vertegenwoordigd wordt bij de Big-5
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart