Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'indirect', 'diagnostiek' en 'forensisch', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
127 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over indirect, diagnostiek, forensisch

Noem twee redenen wanneer indirecte methoden worden ingezet
Informatie van de client achterhalen als dat niet lukt via:
1) zelfrapportage
2) directe gedragsobservatie
Rapporteer
Wat is hermeneutiek (uitlegkunde)?
Een gestructureerde interpretatie waarbij de diagnosticus:
- vertrouwd is met de theorie achter de indirecte methode
- weet welke theoretische referentiekaders bij de diagnostiek gebruikt worden (ontwikkelingsgericht referentiekader, H3)
- In context met andere beschikbare kwalitatieve en kwantitatieve gegevens bekijken
Rapporteer
Waar zijn indirecte methoden vooral geschikt voor?
Hun waarde blijkt vooral bij diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen en bij forensische vraagstellingen
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart