Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'indirect', 'realiteitstoetsing' en 'diagnosen', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
127 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over indirect, realiteitstoetsing, diagnosen

Hoe kunnen indirecte methoden bijdragen aan de psychiatrische diagnostiek?
Indirecte methoden richten zich op persoonlijkheidsprocessen en deze kunnen bijdragen aan het herkennen van psychiatrische diagnosen
Rapporteer
Noem een voorbeeld waarbij indirecte methoden een bijdrage leveren aan psychodiagnostiek
Verstoord denken en verstoorde realiteitstoetsing zijn belangrijke diagnostische kenmerken van schizofrenie die herkent worden in de rorschachtest
Rapporteer
Noem 6 structurele persoonlijkheidskenmerken waarbij indirecte methoden mogelijkheden bieden tov zelfrapportage?
 1. Realiteitstoetsing
 2. denkorganisatie
 3. representaties van zichzelf en anderen
 4. emotieregulatie
 5. probleemoplossend vermogen
 6. defensiemechanismen
Rapporteer
Noem twee redenen waarom indirecte technieken minder gevoelig zijn voor zowel bewust verzet als onbewuste (impliciete afweer) van cliënten?
Volgens Masling (2002) komt dit omdat je geen persoonlijke tekortkomingen of problemen hoeft toe te geven. Ten tweede kan de mate van openheid en zelfonthulling ook worden gescoord.
Rapporteer
Noem 5 categorieën  (ordening van Lindzey 1959) en geef er een voorbeeld bij
1) Associatietest: Rorschach
2) Constructiemethode: TAT
3) Afmaakmethode: ZAT
4) Keuze of ordeningsmethode: Foto's kiezen bij de Szondi-test
5) expressieve methode: teken een boom/huis/persoon
Rapporteer
TAT, wat is het en hoe wordt het gescoord?
Constructiemethode
31 afbeeldingen waar een verhaal bij verteld moet worden
Interpretatie op kwalitatieve wijze zonder scoring. Behalve de SCORS: integreert soc. Cognitietheorieën met psychodynamische en objecrelationele theorieen. De betrouwbaarheid en validiteit zijn uitstekend, echter het is niet makkelijk te scoren en er zijn geen normgegevens beschikbaar.
Rapporteer
Rorschachtest, wat is het en hoe wordt het gescoord?
Associatiemethode, tien platen met inktvlekken
R-Pas is een psychometrische onderbouwing en wordt wereldwijd toegepast. Tijdrovende afnamen, scoring en interpretatie. Alleen afnemen na gedegen opleiding
Rapporteer
ZAT, wat is het en hoe wordt het gescoord
Afmaakmethode: diverse versies in omloop. Scoring kan aan de hand van Eurelings en Snellen door ZAT in te delen in zes categorieën.
Westenberg ontwikkelde de ZALC, gebaseerd op de ego ontwikkeling van Loevinger
Rapporteer
Tekeningen, wat is het en hoe wordt het gescoord
Expressieve methode, maak een tekening van een boom, persoon of huis. Diverse scoringssytemen die weinig systematisch worden gebruikt
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart