Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'interview', 'stoornissen' en 'professioneel', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
127 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over interview, stoornissen, professioneel

Wat is de methode van professioneel observeren?
- Aantoonbaar standvastig en geldig waarnemen
- eerst waarnemen dan interpreteren
- waarnemings- denk- en voelfouten kennen en wegwerken
Rapporteer
Wat is het resultaat van professioneel observeren?
- interpretaties verantwoorden
- besluiten en handelingen ook systematisch verantwoorden vanuit interpretaties
- mondeling of schriftelijk rapporteren om vraag- en oplossingsgericht te communiceren
Rapporteer
Voor wie wordt professioneel observeren gebruikt?
Kinderen, LVB, autisme of andere ernstige psychopathologie zoals psychosen of dementie
Rapporteer
Wat wordt verstaan onder status mentalis
Standaard uitgevoerd binnen een psychiatrisch onderzoek:
- algemene indruk (uiterlijk, contact en houding)
- cognitieve functies (bewustzijn, aandacht, oriëntatie, geheugen en denken)
- affectieve functies (stemming en affect, somatische klachten en verschijnselen)
- conatieve functies (psychomotoriek, motivatie, gedrag)
- persoonlijkheid
Rapporteer
Noem 6 valkuilen waar psychologen zich vaak niet van bewust zijn bij professionele observatie
1. Leniency (mildheid) effect: vrienden/bekenden hoger inschatten op bep. Eigenschappen

2. Halo-effect: alle eigenschappen beoordelen richting een algemene indruk ipv op zichzelf staand

3. Logicafout: de neiging om eigenschappen logisch met elkaar te verbinden

4: contrastfout: de neiging om iemand in vergelijking met jezelf anders te beoordelen

5: primacy en recency effecten: teveel afgaan op de laatste of eerste indruk

6: De neiging om gemiddelde scores te geven en extreme oordelen te vermijden
Rapporteer
Wat zijn voorbeelden van gestandaardiseerde observatie?
Zelfobservatie- en registratie
ESM, experience Sampling Method
activity trackers
observatie door iemand uit de omgeving van de cliënt
semi gestructureerde interviews zoals DIVA
Rapporteer
Noem een gevaar van zelfregistratie door cliënten
De validiteit is twijfelachtig omdat cliënten de neiging hebben tot over- of onderrapportage.
Rapporteer
Waar wordt het gebrek aan overeenstemming tussen clinici het vaakst door veroorzaakt?
Door criteriumvariantie (62%): fouten of onvolledigheden in diagnostische systemen

Door informatievariantie (33%): de variantie in soort vragen die clinici stellen, in de observaties die ze deden en hoe ze de verkregen informatie organiseren
Rapporteer
Wat is het verschil tussen een breed en een diep instrument?
Breed: bestrijkt een groot aantal onderwerpen of stoornissen maar relatief oppervlakkig. Een voorbeeld is de MINI

Diep: Gaat uitgebreid in op specifieke stoornis of een categorie stoornissen Vb: Psychopathy Checklist-R
Rapporteer
Wat is de SCID en waar is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van afhankelijk?
De SCID is een semigestructureerd klinisch interview voor de classificatie van psychische stoornissen volgens de DSM. De interviewer moet naast het interview ook gebruik maken van andere informatiebronnen.
De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is voldoende mits de interviewers goed getraind zijn.
Rapporteer
Wat is de MINI en hoe zijn de psychometrische eigenschappen?
De MINI is een gestructureerd diagnostisch interview om DSM en ICD-10 classificaties vast te stellen. Nog geen NL versie voor DSM-5. Psychometrische eigenschappen zijn redelijk tot goed.  Afname duurt redelijk kort, dus breed inzetbaar.
Rapporteer
Noem nog twee interviews die vooral worden gebruikt in epidemiologisch onderzoek?
DIS (diagnostic Interview Schedule): alleen de meest voorkomende psychische stoornissen worden gevraagd. Toch kost het nog veel tijd

CIDI (Composite International Diagnostic Interview): uitgebreid gestructureerd diagnostisch interview. Classificaties voor DSM en ICD. Duurt 5 kwartier.
Rapporteer
Wat is de Schedule for Clinical Assesment in Neuropsychiatry  (SCAN) / Present State Examination (PSE)?
De SCAN / PSE is een beoordelingsschaal die niet classificeert volgens DSM maar diagnostiek standaardiseerd van psychische verschijnselen die bij meerdere psychische stoornissen kunnen voorkomen zoals piekeren, concentratie, gebruik van alcohol.
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart