Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'mmpi', 'schalen' en 'nederlandse', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
127 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over mmpi, schalen, nederlandse

Wat is het verschil in toepassing van persoonlijkheidsonderzoek in de B-GGZ en de S-GGZ?
B-GGZ: het in kaart brengen van persoonlijkheidstrekken als die relevant zijn voor diens problematiek en voor de keuze van een geschikte, kortdurende behandeling

S-GGZ: behoefte aan informatie over dieperliggende aspecten van persoonlijkheid. Niet alleen persoonlijkheidstrekken maar ook screening op persoonlijkheidsstoornissen.
Rapporteer
Nederlands Verkorte MMPI (NVM)
Ontstaan vanwege de psychometrische tekortkomingen en de lange afnameduur van de MMPI-2.
Ontwikkelt in de jaren 80
Bestaat uit 83 items, verdeeld over vijf schalen (negativisme, somatisering, verlegenheid, ernstige psychopathologie en extraversie). Deze is uit de handel genomen in 2003 omdat de uitgever van de VS niet wilde dat verkortingen van de MMPI werden uitgegeven. Wel was de COTAN beoordeling voldoende.
Rapporteer
Wat is de Nederlandse Klinische Persoonlijkheids Vragenlijst (NKPV)
Dit is het vervolg op de Nederlandse Verkorte MMPI. Deze heeft zes schalen. Dezelfde als de NVM met als zesde narcisme toegevoegd omdat er in NL behoefte was aan een goed meetinstrument voor dit kenmerk. Het mooie is dat de NKPV itt tot de Amerikaanse MMPI wel een goede COTAN-beoordeling heeft voor normering, betrouwbaarheid en validiteit.
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart