Samenvatting: Psychologie | Marc Brysaert

Samenvatting: Psychologie | Marc Brysaert Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van psychologie | Marc Brysaert

 • 1 Wat is Psychologie?

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.4 De hedendaagse psychologie

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe is de hedendaagse psychologie ontstaan?

  Door natuurwetenschappelijke methodes die voor psychologie-onderzoek werden gebruikt.

  De komst van de computer.

 • 1.4.2 De onmisbaarheid van cognitieve processen

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom zijn de cognitieve processen onmisbaar in de psychologie?

  • Het speelt een rol bij leren. (Mensen en dieren leren bepaalde handelingen uit te voeren, omdat ze op basis van hun kennis verwachten dat die tot een bevredigend resultaat zullen leiden en ze zullen andere gedragingen niet vertonen omdat ze verwachten dat die ongewenste gevolgen zullen hebben. )
  • Het speelt bij alles wat een mens doet, van eenvoudige functies, (zoals het waarnemen van een stimulus) tot de complexe functies (zoals het oplossen en van een probleem).
 • 1.4.3 De mens als deel van een groep

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is bij veel onderzoek vormen de sociaal-culturele factoren veel de tegenpool van biologische factoren. Bij welke onderzoeken is dit vooral?

  • Erfelijkheid-milieu-debat
  • Nature-nurture-debat
 • Welk onderzoeken worden vaak bij de debatten toegepast? 

  De tweelingonderzoeken.

 • Wat zijn de voordelen en de nadelen van deze tweelingenonderzoeken?

  Voordeel: de eeneiige-tweelingen hebben dezelfde genen.

  Nadeel: ze groeien in het zelfde milieu op en worden als gelijk behandeld, dan bij broers en zussen van andere leeftijden.

 • 1.5.1 Beschrijvend onderzoek

  Dit is een preview. Er zijn 11 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.5.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Omschrijving Naturalistische observatie en de voor- en nadelen ervan.

  Onderzoekstechniek waarbij het gedrag systematisch geobserveerd wordt in een natuurlijke context.

  Voordeel: nuttig als eerste stap in het onderzoek en kan aanwijzing bieden voor later, meer gericht onderzoek.

  Nadeel: mensen en dieren hebben de neiging zich anders te gedragen wanneer ze weten dat ze geobserveerd worden. 

   

  Meestal worden de gegevens van naturalistisch observatie aangevuld met vragenlijsten, interviews, opiniepeilingen, psychologische tests en archiefdata.

 • Omschrijving Vragenlijsten en de waarschuwing hiervoor.

  Reeks van vragen die de ondervraagden in hun eigen tempo beantwoorden, zonder dat de onderzoeker aanwezig is.

  Waarschuwing: de antwoorden die men verkrijgt op een vragenlijst, de indrukken van de ondervraagde weerspiegelen en niet noodzakelijk overeenstemmen met de realiteit.

 • Wanneer worden interviews gebruikt en wat zijn nadelen hiervan?

  Interviews worden gebruikt wanneer de onderzoeker een nieuw onderwerp aansnijden. Op die manier krijgen ze zicht op de factoren die als belangrijk worden beschouwd. Interviews helpen het gedrag te beschrijven en mogelijke beïnvloedende factoren op spoor te komen.

  Nadelen:

  1. Bieden niet de mogelijkheid om met zekerheid uitspraken te doen over het gedrag of over de oorzaken ervan.
  2. Net als bij vragenlijsten is het probleem dat de antwoorden bepaald worden door de perceptie van de geïnterviewde.
  3. Ook kunnen de resultaten van een interview vertekent worden door de sociale wenselijkheid.
 • Wat zijn Opiniepeilingen en wanneer worden ze gebruikt?

  Opiniepeiling is een soort inventaris van opinies over een onderwerp, die door ondervraging van een steekproef van de bevolking is verkregen.

  Ze worden gebruikt om een psychologische fenomeen te begrijpen door antwoorden te verschaffen op vragen als: "Welk percentage jonge volwassenen bezoeken een psycholoog?" en "Welk percentage van de moeders geven borstvoeding?"

 • Wat zijn de nadelen van gevalsstudies?

  • Ze komen niet vaak voor.
  • De gevolgen van een aandoening kan sterk uiteenlopen, afhaneklijk van de plaats en uitgebreidheid van de aandoening.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart