Samenvatting: Psychologie Van De Adolescentie | 9789006951424 | Nicolaas Willem Slot, et al

Samenvatting: Psychologie Van De Adolescentie | 9789006951424 | Nicolaas Willem Slot, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Psychologie van de adolescentie | 9789006951424 | Nicolaas Willem Slot; Marcellinus Antonius Gerhardus van Aken

 • 1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 93 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe kun je adolescentie typeren?

  Als een periode tussen de kinderjaren en de volwassenheid. Het is een periode van overgang met veel ontwikkelingen en diverse uitdagingen. Er voltrekt zich een biologisch rijpingsproces van zowel hormoonhuishouding als hersenen

  OF

  refereert naar de transitiefase waarin jongeren de veranderingen die zich ten gevolge van rijping en ontwikkeling voordoen gaan integreren tot persoonskenmerken.
 • Arnett : emerging adulthood = ontluikende volwassenheid. Vertel ?

  Jongeren in westerse, geïndustrialiseerde landen:  langer thuis, studeren langer > later werken. Nog geen volwassen rol oppakken >  meer tijd voor experimenteren voordat keuze in de liefde en werk gemaakt worden.
  Arnett: niet per se negatief.
  Moffit: jongeren moeten vroeg zelfstandig zijn > middelen passend bij volwassenheid (baan, huis, relatie) komen later > probleemgedrag.
 • Hoe wordt adolescentie op het moment gezien?

  • Grenzen van adolescentie vervagen.
  • Als een kunstmatig begrip, want veel grenzen zijn cultuurafhankelijk.
 • Als je dan toch een indeling moet maken over de adolescentieperiode: hoe zit die eruit?

  10 tot 22: adolescentie 
  10 - 13 jaar: vroege adolescentie
  14 - 18 jaar: midden adolescentie
  19 - 22 jaar: late adolescentie.
  Rond 25ste zijn de meeste volwassen rollen wel opgepakt.
 • Drie domeinen van veranderingen:

  De veranderingen binnen de jongere vinden op een aantal domeinen plaats:
  - Biologische domein: snelle veranderingen in het uiterlijk en seksuele ontwikkeling.
  - Cogniteve domein: jongeren kunnen abstract en in hypothetische termen denken. Daarmee kunnen ze beter het perspectief van anderen nemen, daardoor anderen beter begrijpen, maar ook eerder de acties van anderen goed- of afkeuren.
  - Sociale domein: jongeren verwerven een andere sociale status omdat ze van rol veranderen, maar ook omdat ze, als gevolg van biologische, cognitieve, of emotionele veranderingen, andere interesses krijgen in hun relaties (behoefte aan seks) of andere eisen stellen aan hun relaties (autonomie tegenover ouders).
 • Wat wordt er bedoeld met de uitspraak 'de adolescentie begint in de biologie en eindigt in de cultuur' en welke kritiek is daarop?

  Begin v/d adolescentie wordt vaak afgemeten aan objectief waarneembare biologische verschijnselen. Cultuur als einde van de adolescentie verwijst naar het bereiken van de volwassenheid, waarin nieuwe taken centraal staan: het aangaan van persoonlijke, intieme relaties en de zorg voor de volgende generatie.

  1. de hormonale veranderingen beginnen voordat er lichamelijke veranderingen waar te nemen zijn.
  2. het psychisch ontwikkelingsproces loopt niet altijd synchroon met de lichamelijke rijping.
  3. Aan het begin van de adolescentie zijn we ook al veranderingen die sociaal en cultureel bepaald zijn, bijv. Overgang naar middelbare school. 
 • Welke 3 vragen stellen om onderscheid te maken tussen 'normale' adolescentie-perikelen en indicatie voor stoornis in ontwikkeling?

  1. Sprake van eenmalige stemmingen/gedragingen of van patronen in stemmingen/gedragingen?
  2. Sprake van spanningen en onevenwichtigheid bij nieuwe taken of zijn spanningen signaal voor stoornis in ontwikkeling?
  3. Komen problemen voort uit adolescentie of daarvoor? Veel problemen tijdens adolescentie gaan over zonder directe consequenties voor functioneren (adolescence-limited). Zo niet, dan was er vaak al enige problematiek in periode voor adolescentie en deze duur ook voort (life-course-persistent).
 • Leerdoel: het begrip 'adolescentie' en de afbakening hiervan

  Het einde van de adolescente wordt getypeerd als het bereiken van de volwassenheid, waarin nieuwe taken centraal staan: aangaan van persoonlijke, inteme relates en de zorg voor de volgende generate. 

  Sociale en culturele aspecten bepalen hoe de adolescente wordt afgebakend (tijdstppen). Westerse samenleving denkt bij identiteit aan eigenheid en autonomie, terwijl dit begrip in andere culturen aan familie of stam wordt gekoppeld. Ook sekseverschillen hebben invloed op de ontwikkeling tijdens de adolescentie.
 • Wat houden de volgende begrippen in: adolescentie, puberteit, tiener, jongvolwassene, jeugd?

  • adolescentie: transitiefase waarin jongeren de veranderingen t.g.v. rijping en ontwikkeling gaan integreren 
  • puberteit: geslachtsrijp worden t.g.v. de hormonale ontwikkeling die dit aanstuurt.  Is het het beginpunt van de adolescentie
  • tiener: 13 - 19 jaar: aanduiding voor adolescentiejaren
  • jongvolwassene: late adolescentie: tussen adolescnetie en volwassenheid in
  • jeugd: bredere term,tijdperk van het jong-zijn, leeftijd tot volwassenheid: adolescent doorloopt verschillende fasen: puber, tiener en jongvolwassenheid 
 • Welke 3 punten passen bij adolescentie? EIC

  - Identiteitsvorming en autonomie t.o.v.  ouders.
  - Omgaan met innerlijk beleefde conflicten (bijvambivalente gevoelen t.o.v.  ouders).
  - Bepaald niveau cognitief functioneren (bijv.  nadenken over moreel vraagstuk).

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart