Samenvatting Psychologie van de levensloop inleiding in de ontwikkelingspsychologie Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Psychologie Van De Levensloop Inleiding In De Ontwikkelingspsychologie

- Pol Craeynest
ISBN-10 9463443819 ISBN-13 9789463443814
345 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Psychologie van de levensloop inleiding in de ontwikkelingspsychologie Auteur: Pol Craeynest ISBN: 9789463443814

 • 1 terrein verkenning

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom is het moeilijk om een geïntegreerd beeld te ontwikkelen bij levensloop (3)
  • Er zijn veel feiten en inzichten
  • verschillen in visie en uitgangspunten bi de onderzoekers
  • de complexiteit van de ontwikkelingsproces
 • 1.1 een korte historiek

 • Noteer de belangrijkste etappes in de evolutie van de levenslooppsychologie (4)

  ontstaan van intuïtie ontwikkelingspsychologie
  start van de genetische psychologie
  • Babybiografieën
  • begin van de wetenschappelijke theorie vorming
  omvorming tot een ontwikkelingspsychologie
  • nieuwe onderzoekstechnieken
  • nieuwe impulsen voor theorievorming
  uitgroei tot een volwaardige levenslooppsychologie
  • tot halfweg 20ste eeuw enkel aandacht voor kinderen
  • ontwikkeling als een levenslang veranderingsproces
  • poging tot integratie
 • 1.1.1 de verre voorgeschiednis

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat was er in de verre voorgeschiedenis belangrijk voor de evolutie van de levenslooppsychologie (2)

  1) Spontane vragen en de flarden inzichten die bij mensen opkomen tijdens hun alledaagse bezigheden2) Ontstaan van intuïtieve ontwikkelingspsychologie
  • hoe de wereld in elkaar zit
  • hoe bepaalde gebeurtenissen komen en gaan
  • hoe het leven verloopt van aan de geboorte tot de dood
  • vastgelegd in de taal in de vorm van mythen en zegswijzen
 • 1.1.2 start van de genetische psychologie

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat was er in de start van de genetische psychologie belangrijk voor de evolutie van de levenslooppsychologie (2)
  De babybiografieën
  • Er word niet meer nagedacht over hoe de mens zich ontwikkelt maar er wordt rechtstreeks geobserveerd
   • vooral op eigen kinderen
  Begin van de wetenschappelijke theorie vorming
  • Geïnspireerd door de evolutietheorie van Darwin
   • Recapitulatietheorie
  • Genetische psychologie:
   • uitsluitend kinderpsychologie,
    • ontwikkeling opgevat als een proces dat bijna uitsluitend genetisch gestuurd is
 • 1.1.3 omvorming tot een ontwikkelingspsychologie

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat was er bij de omvorming tot een ontwikkelingspsychologie belangrijk voor de evolutie van de levenslooppsychologie (3)
  Nieuwe onderzoekstechnieken
  • Statistische methoden
  Nieuwe impulsen voor theorievorming
  • Meer nadruk op de opvoeding
   • (vanuit pedagogische interesse).
  • Invloed van de ervaringen (behaviorisme).
  Ontstaan Ontwikkelingspsychologie
 • 1.1.4 uitgroei tot een volwaardige levenslooppsychologie

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat was er bij de uitgroei tot een levenslooppsychologie belangrijk voor de evolutie van de levenslooppsychologie (3)
  Tot halfweg de twintigste eeuw enkel aandacht voor kinderen:
  • Men leek er van overtuigd dat de evolutie nadien stilviel.
  • Puberteit betekende het definitieve afscheid van de kindertijd en het binnenstappen in het volwassen leven
  Ontwikkeling als een levenslang veranderingsproces
  • Sociologie:
   • de puberteit/adolescentie.
  • Medische wereld:
   • problemen van de ouderdom.
  • Periode van de volwassenheid
  Poging tot integratie: levenslooppsychologie
  • Integratie nog lang niet voltooid.
  • Ook bij eengemaakte psychologie nog heel wat verschillen in visie en benadering.
 • 1.1.5.1 methodes om de ontwikkeling wetenschappelijk te observeren

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.5.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de voor- en nadelen van Transversale onderzoeksmethode
  Onderzoek van vertegenwoordigers van verschillende leeftijdsgroepen tegelijk
  voordelen
  • sneller in tijd
  • grotere groep
  nadelen
  • momentopnamen
  • invloed van gebeurtenissen is niet dezelfde op iedereen
  • geen beeld op volledige evolutie
 • Wat is het probleem bij longitudinaal en transversale onderzoeksmethode
  Het cohorteffecten = een groep mensen die tot dezelfde generatie behoren
  longitudinaal;

  • onderzoek kan enkel uitspraken doen over de evolutie binnen één specifiek cohort/groep
  transversale;
  • sommige van de verschillen die men vindt eerder te wijten aan specifieke levenservaringen dan ontwikkeling
 • Wat is het probleem van tijdseffecten bij longitudinaal en transversale onderzoeksmethode (3)
  Vertekeningen die te wijten zijn aan gebeurtenissen die zich voordeden in de periode waarin de meting plaatsvond
  • longitudinaal
   • onderzoek aan het doen en plotseling aanslag -> moeilijk te weten of verandering in gedrag door ontwikkeling is of door aanslagen
  • transversale
   • niet iedereen heeft hetzelfde reactie op crisis/aanslagen
 • 1.2.1 conïntuiteit & discontinuïteit in de ontwikkeling

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het verschil tussen Continu of discontinu
  Continu
  • Iedere levensfase specifieke kenmerken
   • de puberteit als prototype
    • metamorfose van rups naar vlinder
     • als je kind na 1 jaar terug zie, ga je direct merken dat die veranderd/groter is geworden
  Discontinu
  • er is geen sprake van een bruuske ommezwaai
   • als je kind na elke dag zie dan merk je minder op dat hij/zij aan het groeien is

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart