Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'gedrag', 'beïnvloed' en 'vergelijking', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Psychologie
- Smeets
- 2020 - 2021
- Fontys Hogescholen (Fontys Hogescholen Eindhoven, Eindhoven)
- Pedagogiek
226 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over gedrag, beïnvloed, vergelijking

Op welk moment wordt je door andere mensen beïnvloedt?
Op vrijwel ELK moment, wordt je door andere mensen beïnvloed.
 • Voordeel: Bouwt goede relaties op met anderen en helpt elkaar.
 • Nadeel: Onder druk rare dingen doen. Onder druk reageren mensen anders, gaan andere dingen doen.
Rapporteer
Wat betekend sociaal leren voor de hulpverlener?
 • Als rolmodel bewust zijn van de gevolgen van je positieve, maar ook je negatieve gedrag.
 • Bewust inzetten om mensen iets aan te leren.
 • Mensen leren het meeste als het rolmodel zowel positief als negatief gedrag voordoet en daar de consequenties van laat zien.
Rapporteer
Hoe wordt gedrag beïnvloed door sociale normen (normatieve sociale invloed)?
Gedrag wordt beïnvloed door:
 • groepsdruk
 • je mening en gedrag aanpassen om bij een groep te horen, zelfs als je het niet met de groep eens bent
Rapporteer
Wat betekenen sociale normen voor de hulpverlener?
Normatief conformeren: Je mening en gedrag aanpassen om bij een groep te horen, zelfs als je het niet met de groep eens bent. Dit kan soms zeer ernstige gevolgen hebben.
• Pestgedrag
• Oorlogssituatie

Sterke invloed van sociale normen op gedrag van mensen niet onderschatten. Mensen kunnen soms rare dingen doen onder druk van anderen of als ze goed over willen komen.
- Stanford prison experiment
Rapporteer
Hoe wordt gedrag beïnvloed door macht?
Gedrag wordt beïnvloed door:
 • een machthebber of autoriteit
Rapporteer
Welke soorten macht zijn er en wat betekend het?
• Beloningsmacht (lachen van baby)
• Bestraffingsmacht (huilen van baby)
• Legitimiteitsmacht (politie of docent) macht omdat je een bepaalde positie hebt
• Referentiemacht (mensen doen hun idool na)
• Deskundigheidsmacht (vaardigheden en kennis heb dat je daarom bepaalde macht bezit)
 • een persoon kan over meerdere machtsbronnen tegelijk beschikken
Rapporteer
Wat heeft macht voor invloed op de hulpverlener?
• Mensen kunnen over hun eigen grenzen heen gaan, wanneer ze geloven dat ze niet anders kunnen dan gehoorzamen.
• Ben je bewust van ongelijke machtsverhouding tussen cliënt en professional.
• De cliënt kan van een professional dingen aannemen die hij van anderen niet aanneemt.
- Doet dingen alleen maar omdat professional het wil.
Rapporteer
Wat betekent emotionele besmetting voor de hulpverlener?
• Kans op positieve besmetting richting cliënt
• Treedt namelijk vooral op als er oogcontact is tijdens 1op1 gesprekken. Ben je dus bewust van je uitstraling!
• Risico op besmetting met negatieve emoties door werk omgeving/doelgroep.
 • Veel in aanraking met mensen met problemen.
 • Geneigd zich teveel in te leven in cliënten.
Rapporteer
Hoe wordt gedrag beïnvloed door sociale vergelijking?
Gedrag wordt beïnvloed door:
 • vergelijking met anderen
 • opwaartse en neerwaartse vergelijking en laterale vergelijking
Rapporteer
Wat doet een persoon bij neerwaartse vergelijking?
• vergelijk je jezelf met iemand die slechter is
Rapporteer
Wat doet een persoon bij laterale vergelijking?
vergelijk je jezelf met iemand met hetzelfde niveau
Rapporteer
Wat betekend sociale vergelijking voor de hulpverlener?
• Wanneer je een cliënt wil helpen met behulp van sociale vergelijking, denk er dan goed over na met wie je vergelijkt.
• De vergelijking moet iemand in zijn kracht zetten. Anders neemt het geloof in eigen kunnen (nog) verder af.
Rapporteer
Hoe beïnvloed priming gedrag van de mens?
Gedrag wordt beïnvloed door:
 • eerdere ervaringen
 • priming: wat je eerder hebt meegemaakt beïnvloedt onbewust je oordelen en beslissingen daarna
 • het kan zowel een positief als een negatief effect hebben.
 • voorbeeld: koude/warme kop vasthouden > competitief/ coöperatief
Rapporteer
Wat betekend priming voor de hulpverlener?
• Kan negatieve gevoelens opwekken
• Kan positief ingezet worden
• Zet priming in door bijvoorbeeld de fysieke omgeving van je cliënten op een bepaalde manier in te richten.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart