Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'relatie', 'axioma' en 'inhoudt', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Psychologie
- Smeets
- 2020 - 2021
- Fontys Hogescholen (Fontys Hogescholen Eindhoven, Eindhoven)
- Pedagogiek
226 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over relatie, axioma, inhoudt

Leg uit wat axioma 2 inhoudt
Axioma 2: inhoud en betrekking

Inhoud: wat er gecommuniceerd wordt. Betrekking: hoe dat gebeurt.
 • De relatie tussen het inhouds- en betrekkingsaspect is hiërarchisch van aard, dat wil zeggen dat het betrekkingsaspect het inhoudsaspect nader bepaalt.


De manier waarop je communiceert, zegt iets over de persoon zelf, het geeft een betrekking aan en een beeld van de persoon. De ontvanger kan daar op 3 manieren op reageren:
1. Bevestigen / geaccepteerd
2. Verwerpen / ontkend
3. Negeren
Rapporteer
Leg uit wat axioma 3 inhoudt
Axioma 3: Interpunctie

Bij de interpunctieproblematiek gaat het om de start van een keten van oorzaak en gevolg waarover onenigheid ontstaat.

Het is subjectief/persoonlijk hoe je aankijkt tegen oorzaak en gevolg.
Ofwel: Er is sprake van circulaire causaliteit

In de begeleiding is het minder belangrijk wat het startpunt is. het is essentiëler om in de oplossing van dit soort conflicten de ander oog te laten hebben wat het eigen gedrag betekent voor die ander. Verandering binnen dit soort conflicten treedt pas op als het eigen gedrag veranderd wordt.
Rapporteer
Leg uit wat axioma 4 inhoudt
Axioma 4: digitaal en analoog

Mensen beïnvloeden elkaar met en zonder woorden, oftewel Mensen communiceren zowel digitaal als analoog


Digitale communicatie = met woorden, taal
 • Inhoud kun je meestal het beste met woorden / digitaal overbrengen (inhoudsaspect)Analoge communicatie = non-verbaal, door lichaamstaal zoals, gebaren, mimiek, intonatie, ritme en accenten.

 • De relatie kun je meestal het beste non-verbaal / analoog overbrengen (betrekkingsaspect) 
Rapporteer
Leg uit wat axioma 5 inhoudt
Axioma 5: symmetrisch of complementair

 • Symmetrisch= gelijk.
 • Complementair = aanvullend.

Elke uitwisseling van communicatie is symmetrisch of complementair, deze is gebaseerd op gelijkheid of verschil.

 • Symmetrische relatie gebaseerd op gelijkheid à concurrentie
 • Complementaire relatie gebaseerd op ongelijkheid / tegengesteld gedragà aanvullingBinnen de complementaire interactie ontstaat er een patroon van tegengestelde gedragingen die bij elkaar passen en op elkaar ingrijpen. Bijv. opvoeder ondersteunt en wijst aan, kind volgt en leert.

 • Gezonde relatie: symmetrie en complementariteit wisselen elkaar af: parallelle interactie.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart