Samenvatting Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg

ISBN-10 9059319842 ISBN-13 9789059319844
354 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg ISBN: 9789059319844

 • 1 Het diagnostisch Proces

 • 1.2 Stappen van het diagnostisch proces

 • Waar bestaat de Inductie fase uit?
  Hypothesen: de voorlopige theorie wordt omgezet in concrete hypothesen. 

  Onderdeel van het diagnostisch scenario.
 • Waar bestaat de deductie fase uit?
  1. Keuze instrumentarium
  2. Toetsbare voorspellingen

  Onderdeel van het diagnostisch scenario.
 • Waar bestaat de Toetsing fase uit?
  Afname en verwerking van instrumenten

  Onderdeel van het diagnostisch scenario.
 • Waar bestaat de evaluatie fase uit?
  Argumentatie: op grond van de verkregen resultaten worden de hypothesen op beargumenteerde wijze aanvaard of verworden.

  Onderdeel van het diagnostisch scenario.
 • 1.3 Vijf basisvragen in de klinische psychodiagnostiek

 • Wat zijn de 5 basisvragen van de klinische psychodiagnostiek?
  1. Onderkenning: wat zijn de problemen, wat lukt er en wat gaat er mis.
  2. Verklaring: waarom zijn bepaalde problemen er en wat houdt ze in stand.
  3. Predictie: hoe zullen de problemen van de cliënt zich in de toekomst verder ontwikkelen.
  4. Indicatie: hoe kunnen de problemen verholpen worden.
  5. Evaluatie: zijn de problemen voldoende verholpen als gevolg van de interventie.
 • 1.3.1 Onderkenning

 • Om welke 3 dingen gaat het bij de onderkenning van het probleem?
  1. Het in beeld brengen en beschrijven van de problematiek
  2. De classificatie in stoornissen of disfunctionele gedragsclusters en 
  3. Het inschatten van de ernst van de problematiek. 
 • Voor- en nadelen van classificatie en diagnostische formulering
  Classificatie:  
  Nadeel: leidt tot 'Labeling' die beperkt is en vaak aanleiding geeft tot het vaststellen van comorbiditeit.
  Voordeel: vergemakkelijkt communicatie tussen professionals.

  Diagnostische formulering:Nadeel: empirische ondersteuning ontbreekt vaak.
  Voordeel: doet recht aan de uniciteit van het individu door een beschrijving van cliënt en zijn context. Het helpt de therapieplanning.

  Bij de diagnostische formulering wordt vaak tegelijk onderkend en verklaard.
 • Wat zijn voor- en nadelen van classificatie?
  • Voordeel: het is goed communiceerbaar met deskundigen 
  • Nadeel: labeling is beperkt.
 • Wat zijn de voor- en nadelen van diagnostische formulering?
  • Voordelen: doet recht aan uniciteit van individu en helpt bij therapieplanning
  • Nadeel: empirische ondersteuning is er vaak niet
 • 1.3.3 Predictie

 • Waarom kunnen, met betrekking tot predictie, de hoge verwachtingen van juridische en andere maatschappelijke contexten vaak niet ingelost worden?
  De foutenmarges (standaardfouten van een schatting) zijn bij predictie vaak te groot.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.