Samenvatting: Psychologische Gespreksvoering : Een Basis Voor Hulpverlening | 9789024418114 | G Lang, et al

Samenvatting: Psychologische Gespreksvoering : Een Basis Voor Hulpverlening | 9789024418114 | G Lang, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Psychologische gespreksvoering : een basis voor hulpverlening | 9789024418114 | G. Lang, H.T. van der Molen.

 • 1 Inleiding

 • 1.3.1 Voor welke hulpverleners?

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Je kunt aangeven, voor welke groepen 'hulpverleners' de te leren theorie en vaardigheden bruikbaar zijnleerdoel 1.1

  Pedagogen, sociaal werkers, decanen, studieadviseurs, verpleegkundigen, artsen, tandartsen, politiefunctionarissen, theologen, arbeidsbemiddelaars, voorlichters, enz.
 • 1.3.2 Voor welke hulpvragers?

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Je kunt aangeven, bij; welke hulpvragers de behandelde vaardigheden en inzichten van nut kunnen zijnleerdoel 1.2

  "Gewone" mensen met vragen en problemen, van "aanspreekbare" personen.
  Dat wil zeggen: mensen die in een toestand zijn waarin ze nog verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen daden.
 • 1.3.3 Voor welke situatie?

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Je kunt aangeven, aan welke voorwaarde moet zijn voldaan voor het kunnen voeren. van hulpverleningsgesprekken volgens de behandelde theorieleerdoel 1.3

  Enig wederzijds vertrouwen is een noodzakelijke voorwaarde en vormt ook het uitgangspunt voor de gesprekken.
 • 2 De gezindheid van de hulpverlener

 • 2.2 De gezindheid van de naaste.

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • wat zijn de voornaamste 'naasten' die spelen binnen de relatie met een terapeut?

  -vrienden
  - familie
  -vriend/vriendin
 • Wat is het dilemma voor iemand wanneer een vertrouwd iemand om raad of hulp vraagt?

  Vaak staat een bekende te dicht bij de persoon om eerlijk en onbevangen hulp te kunnen bieden uit bezorgdheid of verantwoordelijkheidsgevoel. Het is ook mogelijk dat de hulpvrager zelf niet geheel open durft te zijn.

 • 2.3 De gezindheid van de hulpverlener

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke richtlijnen hanteren we?

  1. Hoe wil de hulpverlener dat mensen leven?
  2. Welk doel wil hij met ze bereiken?
  3. Hoe wil de hulpverlener dat doel bereiken?
  4. Welke belangen staan op het spel bij hulpverlener en cliënt?
 • 2.3.1 Het diagnose-receptgesprek

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.3.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de opvatting van de hulpverlener in de diagnose-receptaanpak?

  Er bestaan algemene normen voor verstandig gedrag

 • Hoe tracht de hulpverlener zijn/haar doel te bereiken in de diagnose-receptaanpak?

  De client wordt gezien als een object van onderzoek en men tracht deze te plaatsen in bestaande theorieen of modellen.

 • Wat zijn de belangen van de hulpverlener in de diagnose-receptaanpak?

  De hulpverlener tracht vooral deskundig advies te geven, soms los van wat er bij de client past

 • Wat is een mogelijk normatief bezwaar tegen de diagnose-receptaanpak?

  Dat hulpverleners verleidt worden hun deskundigheid bovenalles te willen bewijzen

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart