Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Psychosociale Begeleiding Bij Ziekte En Herstel Reader 1

267 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - psychosociale begeleiding bij ziekte en herstel reader 1

 • 1.1 Anders kijken naar gezondheid

  Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 2. Waarom zijn verandering in de zorg noodzakelijk?
  Vanwege huidige indeling/fragmentatie vd zorg en focus ligt op ziekte ipv GEZ.
  Fragmentatie: indelen naar sector, zorgbehoefte, doelgroep, plaats v behandeling en behandelingsniveau/echelon.
 • 2a. GEZ ingedeeld op behandelingsniveau/echelon: wat is de nuldelijnszorg, eerste lijn, tweede lijn, derde lijn zorg?
  • Nulde lijn > gericht op GEZbescherming, GEZbevordering en preventie. Consultatiebureaus/GGD's/Arbodiensten
  Maar ook respijtzorg > gericht op ontlasting \mantelzorgers
  Maar ook welzijn = sociale domein = mw-ers/welzijnswerkers, opbouwwerkers, sph-ers.
  • 1ste Lijn > huisartsenzorg = ruggengraat vd zorg > poortwachter. Maar ook apotheek en wijkzorg. 
  Breed - generalistisch opgeleid. 
  • 2de Lijn > GGZ, verslavingscentra, verpleeghuizen, revalidatiecentra, ziekenhuizen > (medisch) specialistische zorg, zowel polikl als intramuraal. 
  • 3de Lijn > hoog gespecialiseerde zorg = topklinische zorg als academische zh of universitaire med centra. Kliniek eetstoornissen, hartchirurgie, IVF-beh, neurochirurgie
 • 3. Spinnenwebdiagram: welke ontwikkelingen hebben geleid tot nieuwe definitie v GEZ = pos GEZ?
  Ontwikkelingen in demografische, economische en maatschappelijk factoren > politieke ontwikkelingen die hierop aansluiten en de GEZzorg beïnvloeden door keuzes in bekostigen en wet- en regelgeving > (in)directe invloed op organisatie GEZzorg.
  * Toename welvaart en LV > zorgen voor andere politieke en econo ontwikkelingen, bijv technologie.
 • 5. Welke termen horen bij verzorgingsstaat en welke bij participatiemaatschappij?
  • Centraal - Decentraal
  • Ketens - Netwerken
  • Intramuraal - Extramuraal
  • DBC-bekostiging - Populatiebekostiging
  • Formele zorg - Informele zorg
  • Specialistische zorg - Generalistische zorg
  • Gefragmenteerde zorg - Geïntegreerde zorg
  • Maximale zorg - Optimale zorg
  • Medicaliseren - Normaliseren
  • Geneze - Voorkomen
  • Patiëntgerichte zorg - Persoonsgerichte zorg
  • Zorgen voor - Zorgen dat
  • Lijden aan een ziekte - Leiden van je leven
  • Ziekte & zorg - Gezondheid & gedrag
 • 7. Welke 2 mogelijkheden biedt Pos. GEZ?
  1.  Van ziektegerichtheid kijken naar vermogens bij aandoening.
  2. Opbrengsten van wetensch onderzoek worden breder gedefinieerd dan alleen maar vermindering v ziekte > uitkomst behandeling niet alleen bekijken vanuit minder recidive of sterftecijfer, maar ook op uitkomstmaat als kwaliteit v leven, dagelijks functioneren, zingeving, deelnemen aan mij. 
  Het is een holistische kijk op GEZ.
 • 8. De huidige zorg: ziekte centraal.Wat zijn de voor- en nadelen voor patiënten?
  • Voordelen: Als je ziek bent ga je naar de dokter
  • Nadelen:
  • Actie als je ziek bent.
  • Focust op tekorten.
  • Verantwoordelijkheid en afhankelijkheid van zorgverleners.
 • 9. Toekomstige zorg: gezondheid centraal. Wat zijn de voor- en nadelen voor patiënten?
  • Voordelen:
  • Bevordert positieve kijk op chronische ziek(t)en.
  • Erkent eigen kracht/regie.
  • Gaat uit van de veerkracht van burgers.
  • Van lijden aan, naar leiden van je ziekte.
  • Focust op mogelijkheden
  • Nadelen:
  • Vraagt meer eigen kracht/regie van burgers.
 • 10. Huidige zorg: ziekte centraal. Wat zijn de voor- en nadelen voor zorgverleners?
  • Vooordelen:
  • Probleem-oplossingsdenken.
  • Opgeleid in ziekte, zorg, genezing
  • Nadelen:
  • Gefragmenteerd werken.
  • Cliënt staat centraal en niet de persoon.
 • 11. Toekomstige zorg: gezondheid centraal. Wat zijn de voor- en nadelen voor zorgverleners?
  Voordelen:
  • Vergemakkelijkt samenwerking en afstemming welzijn en zorg.
  • Interessanter werk voor individuele professionals door bredere kijk.
  • Bevordert stepped care.
  • Stimuleert optimale zorg
  Nadelen:
  • Vraagt meer afstemming en samenwerking.
  • Vraagt andere deskundigheid.
  • Verandering van status medici.
 • 1.2 Organisatie van de gezondheidszorg

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1. Wat is het verschil tussen complementaire en alternatieve geneeswijzen en waarom is het belangrijk om hier een onderscheid in te maken?
  Compl zorg = aanvullend op reguliere zorg > geneeswijzen niet onderwezen aan Ned universiteiten of (erkende) hogescholen. 
  Alternatieve geneesw =  plaats van de reg behandelingswijze. Volgens eigen oordeel en handelen worden deze geacht vervangend te (kunnen) zijn voor regulier-westerse geneeskunde. 
  Naast compl en alternatieve geneeswijzen onderscheidt de WHO ook nog traditionele geneeswijzen > oorsprong in lokale cultuur en hebben doorgaans sterke spirituele component.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart