Samenvatting: Quark 6.2 | 9789045553276 | deboeck

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Quark 6.2 | 9789045553276 | deboeck

 • 1 Kracht en snelheidsverandering

 • 1.1 Begrippen bij de beschrijving van een beweging

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het verschil tussen kinematica en dynamica?

  In de kinematica beschrijven we da beweging van een voorwerp.
  Bv. Weten waar iets zich op een bepaald moment bevindt en wat zijn snelheid is.
  In de dynamica bestuderen we krachten.
  Bv. Uitzoeken wat het effect is van een kracht op de beweging van een voorwerp.
 • 1.1.1 Referentie - rust en beweging

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer is iets in rust/beweging?

  Een voorwerp is in rust ten opzichte van een ander voorwerp als het niet van plaats of stand verandert ten opzichte van dit voorwerp. Bij een beweging is dit wel zo.
 • Welke 3 soorten bewegingen zijn er? Leg uit.

  - Translatie: een lichaam voert een translatie uit als op ieder
     ogenblik elk punt van dit lichaam over eenzelfde vector is
     verschoven.
     Bv. Beweging van het bakje in een reuzenrad (zonder wiebelen)
  - Rotatie: een lichaam voert een rotatie uit als alle punten van dit
     lichaam cirkels om eenzelfde as beschrijven.
     Bv. Stuk van een looping, kind op een paardenmolen
  - Algemene beweging: een algemene beweging is een
     samenstelling van translaties en rotaties.
     Bv. Beweging van een hamer
 • 1.1.2 Star voorwerp - puntmassa

 • Wat bedoelt men met star voorwerp en puntmassa?

  Als we de beweging van een voorwerp in zijn geheel willen beschrijven, beschouwen we het voorwerp als een star lichaam (verandert niet van vorm).
  De beweging van een voorwerp wordt dikwijls beschouwd als de beweging van 1 punt waarin alle massa van dit voorwerp geconcentreerd is.
 • 1.1.3 Baan - afgelegde weg - verplaatsing

 • Wat is het verschil tussen baan, afgelegde weg en verplaatsing?

  Als je met de fiets naar school komt, is de baan het traject dat je gevolgd hebt. De afgelegde weg (delta s) is dan de afstand die je hebt afgelegd langs de baan. De verplaatsing (delta x) van een voorwerp is het verschil in positie van het voorwerp op 2 tijdstippen.
  Bv. Fietsen van Voortkapel naar Westerlo (6km) en terug naar Voortkapel.
  Delta s = 6km + 6km = 12km
  Delta x = 6km - 6km = 0km
 • 1.1.4 Soorten bewegingen

 • Welke soorten bewegingen zijn er met indeling volgens de baan?

  - Eendimensionale beweging: bewegingen volgens een rechte
     baan.
     Bv. Lift
  - Tweedimensionale beweging: bewegingen die niet volgens een
     rechte baan verlopen, maar wel in een vlak.
     Bv. Wijzers van een klok, fietsen (zonder hellingen)
  Driedimensionale beweging: willekeurige bewegingen
     Bv. Luchtballon, vliegtuig
 • 1.2.1 Rechtlijnige bewegingen (RB)

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Geef de formule voor de gemiddelde snelheid.

  Vg = Delta x / Delta t = (Xe - Xb) / (te - tb)
  m/s
 • 1.2.3 Tweedimensionale bewegingen

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Geef de formule van de gemiddelde snelheidsvector.

                                                                ->
  De gemiddelde snelheidsvector  vg  in een tijdsinterval delta t is
                       ->                   ->            ->
  gelijk aan:  vg   =   delta r / delta t
 • 1.4.1 Effect van een kracht - soorten krachten

 • Welke 2 effecten van een kracht zijn er?

  - Statisch effect: voorwerp wordt vervormd.
  - Dynamisch effect: bewegingstoestand van een voorwerp
     verandert.
 • 1.5 Kracht en snelheidsverandering

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Geef voorbeelden waarbij de kracht wel en niet in de richting van de beweging is.

  In richting: eendimensionale beweging
  Niet in richting: tweedimensionale beweging

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart