Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Reader behandelingsmethodiek

412 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Reader behandelingsmethodiek

 • 1 Leerproblemen en leerstoornissen: Remedial teaching en behandeling

 • 1.1 De klinische cyclus als grondfiguur bij behandeling van leerstoornissen

 • Waarop is de kennis gebaseerd die in een problematische situatie nodig is om de aard van de problemen en de wijze waarop het aangepakt kan worden vastgesteld?
  Wetenschappelijk verantwoorde kennis die is ontleend aan controleerbaar en herhaalbaar empirisch onderzoek
 • Op welke moment wordt de wetenschappelijke kennis ingezet in de hulpverlening?
  Tijdens de gehele klinische cyclus
 • 1.2 De diagnostische cyclus en behandeling van leerstoornissen

 • Welke aspecten moeten in kaart gebracht worden tijdens de behandeling en diagnostiek van leerproblemen?
  Het probleem en de ernst ervan, rol van individu gebonden factoren, indicaties voor best passende behandeling
 • 1.3 De behandelingscyclus

 • Waarop ligt de nadruk in de behandeling van leerstoornissen?
  Een dynamisch, veranderingsgericht probleemoplossing proces.
 • Welke 4 fasen worden er onderscheiden in het beslissen en toetsen van behandeling bij leerstoornissen?
  1. Analyseren van alles wat van invloed kan zijn op een beoogde ingreep 
  2. Opstellen van verwachtingen over effect aanpak 
  3. Toetsen van bovenstaande hypothese 
  4. Bepalen of bereikte effect nog overeenkomt met beoogde doel
 • 3 Single case evaluation designs for practitioners

 • Waar en met welk doel worden single-subject designs ingezet?
  Voornamelijk in laboratorium settings met als doel het aan tonen van een causale relatie tussen een onafhankelijke en afhankelijke variabel.
 • Om welke reden worden single-subject design nog niet vaak in hulpverleningssettings ingezet?
  Resultaten van single subject design tonen waarschijnlijk alleen een causaal verband aan en zijn minder overtuigend dan tegenhangers maar zouden voordeel kunnen opleveren voor het sociale werkveld.
 • Welke 2 voordelen zou een single-subject design in de praktijk kunnen brengen?
  1. Makkelijker evalueren in eigen praktijk en aanmoediging daartoe 
  2. Een burg kan vormen tussen onderzoekers en clinici
 • Wat houdt een B-design in en welke 3 effecten kan dit aantonen?
  Bij een B-design doet de onderzoeker een behandeling en meet daarna direct de conditie van de client. 
  1. Verbetering van de conditie
  2. Geen verandering 
  3. Verslechtering van de conditie  
 • Op welke manieren kan data verzameld worden bij een B-design?
  • Bij meerdere cliënten tegelijkertijd
  • Bij een paar clienten op verschillende tijdstippen 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag