Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Reader Rechtsgeschiedenis

Vak
- Rechtsgeschiedenis
- B, van der Velden
- 2019 - 2020
- Open Universiteit
- Rechtsgeleerdheid
315 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Reader Rechtsgeschiedenis

 • 0 Inleiding

 • Aan welke criteria moet een op schrift gestelde wetgeving voldoen om aan de definitie van het begrip codificatie te voldoen?
  • Dient het geheel van een bepaald rechtsgebied op schrift vast te leggen
  • Uitgevaardigd door de overheid
  • Bevat geen casuïstische maar algemene rechtsregels
  • Rechtsregels brengen een ordening aan in de juridische materie en zijn in een begrijpelijke taal gesteld
  • Geldt voor iedereen op gelijke wijze in de gehele nationale staat
  • Rechtsregels richten zich niet naar historische toevalligheden, maar zijn opgesteld op grond van doelmatigheid
  • Rechter dient gebonden te zijn door codificatie
 • 1 Wetgeving uit de periode vóór de Twaalftafelenwet

 • 1.1 Codex Hammurabi

 • Waarom zijn er schrijvers die menen dat de Codex Hammurabi geen codificatie was?
  De codex Hammurabi bestond uit artikelen in de vorm van een casuïstische rechtsregel, gevolgd door een rechtsgevolg. Een codificatie bevat juist algemene rechtsregels. Daarnaast ontbraken in de Codex Hammurabi rechtsregels over de veehouderij, naast de landbouw een belangrijk onderdeel van de Babylonische economie; de codex beschreef dus waarschijnlijk niet het volledige recht.
 • Wanneer heerste Hammurabi als zesde koning van Babylon?
  1792 v.Chr. - 1750 v.Chr.
 • Op welke wijze diende de Codex van Hammurabi gebruikt te worden?
  Het idee van Hammurabi was dat zijn Codex opgesteld zou staan op een centrale plaats, waar inwoners naar toe konden komen om op de stele (staande steen) het recht te lezen.
 • 1.2 Athene

 • Welk betoog voert Plato in de uiteenzetting van Clinias van Knossos, die tot vandaag de dag steeds weer terugkomt bij juristen die zich gedachten maken de wijze waarop wetgeving opgesteld dient te worden?
  Dat wetten zich voegen naar de geografische en sociaal-maatschappelijke omstandigheden van de bewoners.
 • 1.2.1 Draco

 • Als wat staat Draco bekend en waarom spreken we nog steeds van een draconische maatregel?
  Draco was de eerste wetgever van Athene. Hij ging in 624 v.Chr. Het Atheense recht codificeren. Voor die tijd bestonden er mondeling overgeleverde wetten die een grote rechtsonzekerheid met zich meebrachten. Op heel veel delicten stond de doodstraf, vandaar de Draconische maatregel.
 • 1.2.2 Solon

 • In welke periode leefde Solon?
  Ca. 638 - 558 v.Chr.
 • Welke twee belangrijke hervormingen voerde Solon door in de Atheense samenleving?
  • Hij schafte de schuldslavernij af.
  • Alle burgers van Athene werden betrokken bij de totstandkoming van besluiten. Bezit, en niet afkomst, werd bepalend voor de maatschappelijke positie van de burgers van Athene.
 • Wat was het kernwoord van de wetten van Solon en hoe zorgde zijn wetgeving voor rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor alle burgers?
  Het kernwoord was solidariteit. Door rechtsingang te verlenen aan alle burgers en zo het vervolgingsmonopolie bij de staat neer te leggen, en door enkel nog recht te spreken op basis van de geschreven teksten, werd rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor alle burgers gecreëerd.
 • 1.2.3 De jury in Athene

 • Op welke twee wijzen kon in Athene de strafmaat worden vastgesteld?
  • Op bepaalde overtredingen stonden vaste straffen.
  • De aanklager kon een straf voorstellen, en de gedaagde kon met een strafmaat komen, waarna de jury tussen de twee straffen diende te kiezen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.