Samenvatting Recht als raadsel. Een inleiding in de rechtsfilosofie. 2de, herz. dr Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Recht Als Raadsel. Een Inleiding In De Rechtsfilosofie. 2De, Herz. Dr

- Westerman
ISBN-10 9490962872 ISBN-13 9789490962876
990 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Recht als raadsel. Een inleiding in de rechtsfilosofie. 2de, herz. dr Auteur: Westerman ISBN: 9789490962876

 • 1 Gehele boek

  Dit is een preview. Er zijn 107 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Austin's definitie van recht
  Recht is een bevel (een wensuiting voorzien van sanctiemogelijkheid) van algemene strekking uitgevaardigd door de soeverein.
 • Welke soorten regels worden er onderscheiden?
  - Rechtsregels (bijvoorbeeld aangaande koop en verkoop) 
  - Sociale regels of etiquetteregels
 • Drie voordelen van Austin's rechtsbegrip
  - Recht ontstaat niet uit gewoonte
  - Geen cirkelredenering (enkel empirisch bestudeerbare begrippen)
  - Normatieve juistheid blijft buiten beschouwing
 • Op welke 4 vragen geeft John Austin (1790-1859) antwoorden/ is hij in geïnteresseerd?
  - Kan er in het algemeen iets gezegd worden over de onderscheidende kenmerken van rechtsregels?
  - Wat is recht eigenlijk?
  - Wat is geldigheid?
  - Hoe zouden we kunnen uitleggen wat recht is aan iemand die nog nooit van recht gehoord heeft?
 • Hoe probeerde Austin de structuur en werking van het recht te begrijpen en definiëren? Noem er 4 op
  - zonder te leunen op een bestaand rechtssysteem;
  - zonder bij de lezer voorkennis te veronderstellen van het geldende recht;
  - zonder een standpunt aan te nemen t.a.v. de waarde of de rechtvaardigheid (juridisch criterium) van het recht en
  - zonder uitspraken te doen over de verdiensten en de tekortkomingen van dat recht.
 • Hoe wordt austin theorie beschreven door anderen?
  Als een kale theorie met storeve en droge teksten.
 • Kelsen's definitie van recht
  De stapeling van regels over regels (dubbele taak van het recht) is kenmerkend voor een rechtssysteem.
 • Op welke noties wilde John Austin geen beroep doen om het recht te begrijpen?
  Op de juridische noties zoals wet en rechtspraak en op de morele.
 • Hart's functies van secundaire regels
  - Herkenningsregels (wat geldt wanneer?) verminderen rechtsonzekerheid
  - Veranderingsregels (hoe komt nieuw recht tot stand?) zorgen voor flexibiliteit
  - Berechtingsregels (wie is bevoegd tot uitspraak doen?) maken een eind aan inefficiëntie.
 • Welke kenmerken van recht blijven in Austin's theorie buiten beschouwing?
  - Continuïteit: Recht bestaat vaak langer dan de wetgever.
  - Verplichtende kracht: de verplichtende kracht van de wet is beter te begrijpen als we de wetgever aan rechtvaardigende procedures gebonden achten.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart