Samenvatting Recht van de Europese Unie. 6de, herz. dr Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Recht Van De Europese Unie. 6De, Herz. Dr

- Fabian Amtenbrink, et al
ISBN-10 9462900833 ISBN-13 9789462900837
1008 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Recht van de Europese Unie. 6de, herz. dr Auteur: Fabian Amtenbrink Hans Vedder ISBN: 9789462900837

 • 1 Inleiding en wegwijs in het Eurpees Recht

 • 1.2 Het primaire Recht van de Eurpese Unie

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wie kan conventies / verdragen wijzigen?
  • Art. 48(2) en (6) VEU
   • Het Europees Parlement en Commissie kunnen de Raad ontwerpen tot herziening van de Verdragen. Zij worden door de Raad aan de Europese Raad toegezonden en worden ter kennis van de nationale parlementen gesteld.
   • Over het optreden van de Unie en interne beleid, moeten de lidstaten het alsnog bekrachtigen (lid 6)
 • Verschil VEU en VWEU voor burgers
  • VWEU: regels die ingeroepen kunnen worden tegenover lidstaten en de Unie
  • VEU: zoals de grondwet in NL, juridisch kader voor de overheid  waarvan de naleving niet door enkele burgers afgedwongen kan worden.
 • 2 Het institutionele kader van de Eurpose Unie

 • 2.1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat voor gevolgen hadden de arresten Van Gend en Loos en Costa/ENEL voor de lidstaten?
  In deze arresten is door het Hof geoordeeld dat de lidstaten een nieuwe rechtsorde hadden gecreëerd die op bepaalde (door de lidstaten overgedragen) terreinen de soevereiniteit van de lidstaten beperkt.
 • Waarom zijn verdragen zo belangrijk voor de lidstaten van de EU?
  De bevoegdheden van de lidstaten zijn gedeeltelijk aan de EU overgedragen. De Unie heeft behoefte aan een wetgever, bestuur en rechter.
 • Met welk verdrag bezit de EU rechtspersoonlijkheid + artikel
  Verdrag van Lissabon art. 47 VEU
 • 2.2.1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waar is het Europees Parlement gevestigd?
  • Zetel in Staatsburg
   • 12 maandelijkse voltallige zittingen + begrotingszitting
  • Bijkomende zittingen in Brussel 
  • Commissies in Brussel
   • het secretariaat-generaal en zijn diensten
 • Waarom is het Europees Parlement anders dan ander instellingen in de EU?
  • Enige instelling die zijn legitimatie rechtstreeks aan de onderdanen van de lidstaten (burgers) ontleent.
  • Rechtstreekse algemene verkiezingen in lidstaten 
 • Wat is de rol van nationale parlementen?
  • Art. 12 VEU: nationale parlementen dragen actief bij tot de goede werking van de EU.
   • het Protocol betreffende de rol van nationale parlementen in de Unie
   • het Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid
  • Moeten in kennis worden gesteld over discussiedocumenten van de Commissie
 • Hoe is de rol van nationale parlementen veranderd sinds het Verdrag van Lissabon?
  • Handhaving van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel.
  • Alle Europese wetgevingsvoorstellen dienen aan de nationale parlementen worden toegezonden.
   • Ze kunnen hier bezwaar tegen maken.
  • Ze kunnen bezwaar maken tegen harmonisatiemaatregelen in het familierecht.
   • Daar tegenover: alle ministers in de Raad hebben een veto bij deze zaken.
  • Eerbiediging van het subsidiariteitsbeginsel in het terrein van justitiële en politiële samenwerking in strafzaken.
  • Betrokken bij procedures inzake de herziening van verdragen en toetreding tot de Unie. 
 • Hoe is het Europese Parlement verschillend dan andere nationale parlementen?
  • Geen grondslag aan de Europese executieve (regering)
  • Wetgevingsbevoegdheden meer beperkt: noch formeel initiatiefrecht noch een exclusieve besluitvormingsbevoegdheid. 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart