Samenvatting Recht van de Europese Unie Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Recht Van De Europese Unie

- F Amtenbrink, et al
ISBN-10 9089743294 ISBN-13 9789089743299
730 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Recht van de Europese Unie Auteur: F Amtenbrink, H H B Vedder ISBN: 9789089743299

 • 4 Rechtsbeginselen van de Europese Unie

 • 4.3 Loyaliteitsbeginsel

  Dit is een preview. Er zijn 9 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 4.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe is primair EU recht opgebouwd en hoe is dit tot stand gekomen?
  Dit is gemaakt door lidstaten doordat lidstaten een deel van hun bevoegdheden hebben overgedragen
 • Wat zijn de belangrijke punten van het arrest van Gend en Loos
  1. Lidstaten hebben soevereiniteit afgestaan; zijn dus onderworpen aan het Unierecht
  2. Unierecht heeft doorwerking in lidstaten
 • 4.5 Doorwerking van het EU-recht in de nationale rechtsorde

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 4.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het aanzien van Unierecht?
  Unierecht heeft voorrang ten opzichte van nationaal recht (arrest Simmerthal)
 • Wanneer mag een lidstaat wel handelen tegen het unierecht in?
  1. Wanneer dit buiten de werkingssfeer van het EU recht valt
  2. Wet en regelgeving beter is geregeld in de lidstaat dan door het Unierecht ==> Verdere vorm van bescherming voor consumenten
 • Wat houdt rechtstreekse werking in en welk arrest hoort hierbij?
  Rechtstreekse werking houdt in dat het unierecht rechtstreeks toepasbaar is. Dit kan alleen wanneer dit voldoende duidelijk en onvoorwaardelijk is.
 • In welk arrest zijn de beginselen van rechtstreekse werking vastgelegd?
  Mangold arrest
 • Welk beginsel is gelinkt aan het Loyaliteitsbeginsel? (art. 4(3) VEU?
  Nuttig effect of Effect Utile doctrine
 • Wat houdt de Nuttig effect/Effect Utile doctrine in?
  Dat er geen afbreuk mag worden gedaan aan het nuttig effect van het unierecht door lidstaten.
 • Wat gebeurt er wanneer een richtlijn te laat is ingevoerd?
  De commissie start een inbreukprocedure en de particulier mag zich al wel beroepen op de richtlijn wanneer deze duidelijk en onvoorwaardelijk is.
 • Kunnen particulieren onderling een beroep doen op een nog niet ingevoerde richtlijn? 
  Nee, dit mogen zijn niet.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

De volgende onderwerpen worden behandeld in bovenstaande samenvatting