Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Rechtshandeling en overeenkomst 7e druk

Vak
- Overeenkomstenrecht
- ?
- 2015 - 2016
- Open Universiteit
- Rechtsgeleerdheid
867 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Rechtshandeling en overeenkomst 7e druk

 • 3 Begrip rechtshandeling (de rechtshandeling)

 • Waarom is het van centrale begrip 'rechtshandeling' door de wetgever geen omschrijving opgenomen in het BW?
  Omdat in de juridische literatuur op dit punt geen overeenstemming bestaat en dat het voor een wetgever niet verstandig is om in deze een bepaalde theorie vast te leggen.
 • 4 rechtshandelingen versus andere handelingen (de rechtshandeling)

 • Wat onderscheidt rechtshandelingen van gewone handelingen?
  Het gegeven dat rechtshandelingen gericht zijn op het intreden van rechtsgevolg. Het lezen van de krant of het lopen in het bos zijn menselijke handelingen, maar zijn geen rechtshandelingen want zij zijn niet gericht op het ontstaan, het gewijzigd raken of het tenietgaan van een juridische relatie.
 • Waarom is een onrechtmatige daad geen rechtshandeling hoewel er wel een rechtsgevolg in het leven geroepen wordt?
  Een onrechtmatige daad is weliswaar voor het recht een relevante handeling, en roept ook een rechtsgevolg in het leven (er ontstaat een verbintenis tot schadevergoeding), maar daarmee is zij nog geen rechtshandeling; het gedrag is hier op puur feitelijk gevolg gericht (verbrijzeling van de ruit, terwijl het recht er eigener beweging een verbintenis aan koppelt.
 • Op welk rechtsgevolg is het sluiten van een koopovereenkomst gericht?
  het ontstaan van de verbintenis om een zaak en geld uit te wisselen.
 • Op welk rechtsgevolg is het sluiten van een arbeidsovereenkomst gericht?
  het ontstaan van de verbintenis om arbeid te verrichten en loon te betalen.
 • 5 Meerzijdige en eenzijdige rechtshandelingen (de rechtshandeling)

 • Wat is een eenzijdig gerichte rechtshandeling?
  Is een rechtshandeling die door 1 persoon tot stand wordt gebracht waarbij een ander persoon als ontvanger fungeert. Voorbeeld vernietiging koopovereenkomst of opzeggen huur- of arbeidscontract.
  De rechtshandeling wordt gericht tot de contractuele wederpartij maar zij zijn niettemin eenzijdig, omdat die ander niet hoeft in te stemmen maar uitsluitend als geadresseerde van de verklaring fungeert.
 • Hoe wordt de eenzijdig gerichte rechtshandeling ook wel genoemd?
  'empfangsbedurftig'; deze Duitse term geeft scherper dan het woord ' gericht' aan dat de ontvangst door een ander noodzakelijk is.
 • 10 Meerpartijenovereenkomst

 • Wat is een meerpartijen overeenkomst?
  = een overeenkomst tussen meer dan twee partijen.
 • Is de wettelijke titel betreffende overeenkomsten ook op meerpartijenovereenkomsten van toepassing?
  artikel 6:213 besteedt hier aandacht aan: beziet men lid 1 en 2 dan ontstaat het beeld dat de regels van het overeenkomstenrecht in principe ook voor de meerpartijenovereenkomst gelden (lid 1) maar dat dit vertrekpunt uitzonderingen kent (lid 2).
 • 11 Bijzondere overeenkomsten

 • Waarom zijn sommige overeenkomsten in boek 7 of 7A van een nadere wettelijke uitwerking voorzien?
  Men noemt dit bijzondere overeenkomsten of bijzondere contracten zoals de koop-huur- of arbeidsovereenkomst.
  Men wilde deze overeenkomsten van gedetailleerde rechtsregels voorzien die meer houvast bieden dan boek 3 en 6 (aanvullend recht).
  Aan de opneming in boek 7 en 7A kan tevens de gedachte ten grondslag liggen dat op het bewuste terrein dwingende wetgeving noodzakelijk is.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag

De volgende onderwerpen worden behandeld in bovenstaande samenvatting