Algemene voorwaarden - Vernietigingsgronden - Onredelijk bezwarend

4 belangrijke vragen over Algemene voorwaarden - Vernietigingsgronden - Onredelijk bezwarend

Welke artikelen bieden rechtsbescherming tegen onredelijk bezwarende bedingen?

Artikelen 6:236 - 238 BW. Dit betreft de inhoudstoetsing van algemene voorwaarden.
Rapporteer

Wat staat er in de grijze lijst van art. 6:237 BW?

Deze lijst bevat bedingen die niet als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, maar slechts worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Dit laat ruimte over voor de gebruiker om te bewijzen dat het beding, gezien de omstandigheden, geen onredelijk bezwarend karakter heeft.
Rapporteer

Kunnen rechtspersonen aanspraak maken op bescherming tegen onredelijk bezwarende bedingen? Waarom wel/niet?

Nee, de rechtsbescherming die art. 6:236-238 BW bieden is met name bedoeld voor de consument, namelijk de "wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf."
Rapporteer

Op welke twee manieren kan een consument vernietiging van voorwaarden verkrijgen?

Via art. 6:233 sub a e.v. (algemene voorwaarden) ofwel via art. 7:6 (consumentenverkoop).
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart