Rechtsgevolgen van de overeenkomst tav partijen - De overeengekomen rechtsgevolgen

3 belangrijke vragen over Rechtsgevolgen van de overeenkomst tav partijen - De overeengekomen rechtsgevolgen

Aan de hand van welke vorm worden overeenkomsten uitgelegd?

Overeenkomsten worden uitgelegd aan de hand van de wilsvertrouwensleer. De formule van wat deze leer precies inhoudt, is door de HR in het arrest Haviltexcriterium nader uitgelegd.
Rapporteer

Welke aspecten zijn van belang bij het afwegen van de omstandigheden waaronder een ovk werd gesloten volgens de Haviltexnorm? Noem er vijf.

- Van belang is onder meer de maatschappelijke kring waartoe de partijen behoren
- en over hoeveel rechtskennis zij beschikken
- de textuele inhoud van het contract (detaillering en bewoording)
- wat er buiten het contract om verklaard is
- het gedrag van de partijen in de uitvoeringsfase
Rapporteer

Wat hebben de cao-norm en de Havitex-norm gemeenschappelijk?

Beide hebben volgens de HR een gemeenschappelijke grondslag, namelijk dat voor uitleg alle omstandigheden van het geval beslissend zijn, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen. Volgens beide dient ook de uitleg van een schriftelijk contract niet plaats te vinden op grond van alleen maar de taalkundige betekenis van de bewoordingen waarin het is gesteld.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart