Totstandkoming - De rechtshandeling la - De precontractuele fase

5 belangrijke vragen over Totstandkoming - De rechtshandeling la - De precontractuele fase

Wat is kenmerkend voor rechtshandeling onder tijdsbepaling?

Kenmerkend voor de voorwaarde is dat zij de rechtsgevolgen van de rechtshandeling afhankelijk stelt wanneer een voorval plaatsvindt. Bijv in een verzekeringsovereenkomst de uitkering van de verzekerde som afhankelijk stelt van het overlijden van de verzekeringnemer) dat de verzekeringnemer overlijdt is zeker'
Rapporteer

Wanneer begint en eindigt de precontractuele fase?

De precontractuele fase begint met een aanbod of een uitnodiging om in onderhandeling te treden en eindigt doordat partijen hetzij een overeenkomst aangaan, hetzij zonder het sluiten van een overeenkomst de onderhandeling definitief beëindigen.
Rapporteer

Wat als een van de partijen, na de totstandkoming van een rompovereenkomst de onderhandeling afbreekt?

De wederpartij kan dan in rechte nakoming van het overeengekomene vorderen.
Rapporteer

Wat houdt het totstandkomingsvertrouwen in en in welk arrest komt dit naar voren?

Dit komt ter sprake in het arrest VSH/Shell. Hieruit volgt dat men niet de eis mag stellen dat alle details van de sluiten overeenkomst reeds duidelijk waren maar dat wel de ruwe contouren zichtbaar moeten zijn geweest. Men moet in de gegeven omstandigheden de gerechtvaardigde verwachting hebben gehad dat de onderhandeling tot overeenstemming zouden leiden.
Rapporteer

Wat is inmiddels de maatstaf bij afgebroken onderhandelingen en uit welk arrest komt dit naar voren?

CBB/JPO. In dit arrest komt naar voren dat ieder van de onderhandelende partijen vrij is de onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het tot stand komen van de overeenkomst of in verband met andere omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zou zijn.


Daarbij kijken naar; mate waarin en de wijze waarop de partij de onderhandelingen afbreekt tot het ontstaan van dat vertrouwen heeft bijgedragen. Hierbij kan ook van belang zijn of zich in de loop van de onderhandelingen onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart