Rechtsgevolgen van de overeenkomst tav partijen - De overige rechtsgevolgen

3 belangrijke vragen over Rechtsgevolgen van de overeenkomst tav partijen - De overige rechtsgevolgen

Wat is de functie van art. 6:248 lid 1 BW?

Wet, gewoonte en redelijkheid en billijkheid doen niet meer dan het door partijen overengekomene aanvullen, dus regelen wat partijen ongeregeld hebben gelaten.
Rapporteer

Welke soorten van recht staan er in het BW die de rechtsgevolgen van ovk's reguleren?

- aanvullend recht: de wetgever geeft een regeling voor het geval partijen niet iets anders zijn overeengekomen.
- dwingend recht: de wet geeft een regel waarvan partijen niet kunnen afwijken. Binnen het contractenrecht is dit tamelijk zeldzaam, gezien het beginsel van contractsvrijheid.
Rapporteer

Wat is de rol van de aard van de overeenkomst?

De aard van de overeenkomst is op zichzelf is niet de bron van rechtsgevolgen, maar meer een gezichtspunt.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart