Rechtshandelingen versus andere handelingen - Meerzijdige en eenzijdig rechtshandelingen - Wettelijke regeling

3 belangrijke vragen over Rechtshandelingen versus andere handelingen - Meerzijdige en eenzijdig rechtshandelingen - Wettelijke regeling

Voor alle meerzijdige en eenzijdige rechtshandelingen is titel 3.2 art 3:32-59 geschreven. Wat zijn de twee hoofdthema's in deze titel?

1. De totstandkoming van de rechtshandeling (materie van wil, verklaring en vertrouwen)
2. De nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen
Rapporteer

Onder welke titel en wetsartikelen van het burgerlijk wetboek staat alles omtrent eenzijdige en meerzijdige rechtshandelingen geregeld?

In titel  3.2 boek artikel 3:32 tot 3:59
Rapporteer

Welke twee hoofstukken worden in titel 3.2 behandeld?

Hierin worden behandeld :de totstandkoming van een rechtshandeling en de nietigheid n vernietigbaarheid van een rechtshandeling
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart