Uitleg aan aanvulling van ovk

8 belangrijke vragen over Uitleg aan aanvulling van ovk

Bevat het BW bepalingen over de uitleg van ovk?

NEEN; de uitleg is daarmee geheel aan de rechtspraak en de rechtswetenschap overgelaten.
Rapporteer

Wat oordeelde de HR in het arrest Liszkay-Harman?

hierin heeft de HR een nuancering aangebracht t.o.v. de uitspraak Ram-Matser. Het ging in dit arrest over een verzekeringsovk en dat hierbij wanneer een beding voor meerdere uitleg vatbaar is er in beginsel gekozen moet worden voor de voor de niet prof verzekerde meest gunstigste uitleg. Alle omstandigheden van het geval kunnen echter invloed hebben, bijvoorbeeld de aard van de verzekering en het verzekerde risico en de evt. begeleiding van de verzekerde door een deskundige tp bij het tsk van de verzekering.
Rapporteer

Wat houdt de CAO norm in?

een striktere uitlegnorm die de HR hanteert bij ovk waarbij ook de belangen van derden betrokken zijn dien iet direct betrokken waren bij de tsk van de ovk en voor wie de overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan de wijze waarop een bepaling is geformuleerd niet kenbaar zijn. 
Rapporteer

Wat is het verschil tussen de haviltex norm en de cao norm?

bij beide normen zijn alle omstandigheden van het geval van belang voor de uitleg, slechts met uitzondering de niet kenbare bedoeling van degenen die de uit te leggen bepaling hebben geformuleerd in het geval van de cao norm. bij de haviltex norm (toepasbaar op gewone ovk) is beslissend wat de betrokken partijen over en weer redelijkerwijs als elkaars bedoeling mochten begrijpen, onverschillig wat daarvan voor derden kenbaar was. 
Rapporteer

Wat oordeelde de HR in het arrest pensioenfonds DSM - Fox?

dat er geen tegenstelling bestaat tussen de haviltex en de cao norm maar een vloeiende overgang. In beide normen wordt de uitleg van een contract niet zuiver op grond van de taalkundige uitleg gesteld. 
Rapporteer

Wanneer u op het tentamen een vraag krijgt m.b.t. de uitleg van een ovk, welk jurisprudentieel voorbeeld komt dan direct in u op?

HAVILTEX. 
Rapporteer

Welk artikel speelt een rol bij de waardering van wat redelijk en billijk is?

artikel 3:12 BW. 
Rapporteer

Welk voorbehoud geldt voor artikel 3:39 BW?

dat het alleen geldt voor wettelijke vormvoorschriften, het is dus niet van toepassing op contractuele vormvoorschriften.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart